“Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.” (Mt 18, 10).

2. októbra sa v katolíckej cirkvi slávi sviatok svätých strážnych anjelov. Tento deň ustanovil v roku 1670 pápež Klement X. ako deň na počesť anjelov, ktorí nás denne chránia. Zatiaľ čo väčšia pozornosť sa venuje strážnym anjelom, tradícia v Cirkvi (ktorú vyučujú teológovia ako svätý Tomáš Akvinský) je, že všetky krajiny, mestá, diecézy a farnosti majú vlastného strážneho anjela. Sú to fascinujúce Božie bytosti zahalené veľkým tajomstvom. V niektorých prípadoch nás noviny informujú o zázrakoch, kedy je niekto záhadnou postavou uchránený pred nehodou. Veľa dlhujeme našim strážnym anjelom. Tí nás väčšinu času opatrujú a chránia – mnohokrát bez toho, že by sme o tom vedeli. Zasahujú do našich životov v tichosti a skromne si plnia svoju úlohu. Aby sme vedeli doceniť týchto “nebeských pomocníkov”, je tu 5 faktov o nich:

  1. Každá osoba na svete (či je kresťan alebo nie) má anjela strážcu

Teológovia predpokladajú a tvrdí sa to i v YOUCAT, že “každý človek dostáva od Boha anjela strážcu” (č. 55). Toto tvrdenie je takisto aj v súlade so Svätým písmom, s učením svätého Tomáša Akvinského, sv. Bazila a sv. Hieronyma. Isté skúsenosti majú aj nekresťania, ktorí veria, že im anjel strážca pomáha v ich živote. Mike Aquilina píše o skúsenosti jeho priateľa vo svojej knihe Angels of God (Boží anjeli): “Môj priateľ, známy filozof z Harvardu, bol ako mladý človek neveriaci. Jedného dňa plával v oceáne a spodný prúd ho ťahal ku dnu. Vedel, že sa topí bez nádeje na záchranu, keď ho náhle schmatla silná ruka a vytiahla ho na breh. Jeho záchranca bol veľký svalnatý chlapík. Keď sa mu chcel poďakovať, chlapík sa naňho usmial a vtom zmizol. A to bol míľnik na ceste k jeho konverzii.”

  1. Strážcovia anjeli sú vymenovaní na začiatku života

Ako to vysvetľuje Katechizmus: “Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu.” (KKC 336). Toto tvrdenie nás uvádza do presvedčenia (ako sa napríklad vyznal aj svätý Anzelm), že anjeli sú vymenovaní v samotnom okamihu spojenia tela a duše v lone. Ak je to pravda (tento fakt nie je dogmaticky deklarovaný), z toho vyplýva, že ženy, ktoré sú tehotné, majú dvoch strážnych anjelov, ktorí strážia ich a ich dieťa.

  1. Strážcovia anjeli majú mená, ale je to Boh, ktorý im ich dáva

Katolícka cirkev nás učí, že “by sme sa mali vyvarovať praxi prideľovania mien svätým anjelom, s výnimkou prípadov Gabriel, Rafael a Michael, ktorých mená sú obsiahnuté v Svätom písme.” (Kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatostí, Adresár ľudovej zbožnosti, č. 217, 2001). Dôvodom je, že meno obsahuje v sebe určitú právomoc nad inou osobou. Ak niekto pozná vaše meno, môže vám zavolať, kedykoľvek chce. Cíti tak nad vami určitú moc. My ale nemáme právomoc nad našimi strážnymi anjelmi. Slúžia iba jedinému: samotnému Bohu. Môžeme požiadať o podporu alebo pomoc, ale nemali by sme mať pocit, že sú tu k našim službám. Cirkev nás teda odrádza od pomenovania našich anjelov strážnych, hoci môžeme začuť ich meno počas modlitby. Táto informácia však nemusí byť od Boha. Častokrát sa tu vkráda diabol alebo nás ovplyvňujú naše vlastné myšlienky. Sú známe len tri mená anjelov potvrdené v Písme, a preto každé iné meno, ktoré sa nám vnukne, nemusí byť od Boha.

  1. Keď zomrieme, nestaneme sa strážnymi anjelmi

Na rozdiel od všeobecnej mienky, neexistuje možnosť, že by sme sa po smrti premenili na anjelov. Keď zomrieme, môžeme byť oddelení od našich tiel, ale nakoniec sa s nimi aj tak zjednotíme. A preto nie je dôvod premeniť sa na anjela, keďže čakáme na spojenie našej duše s telom. Všetci strážni anjeli boli utvorení na začiatku časov v jedinom momente stvorenia. Pamätajme na Božie slová proroka Jeremiáša: “Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.” (Jer 1,5). Boh pamätal na anjela pre každého človeka, keď utváral tento svet.

  1. Strážni anjeli sú tu, aby nám pomohli

Katechizmus opisuje anjel strážcu ako “pastiera”, ktorý má chrániť a viesť nás do večného života. Ich hlavným cieľom je pomôcť nám dostať sa do neba, a preto by sme sa mali k nim každodenne modliť a žiadať ich o pomoc vo všetkom.

Tip na knihu: 100 modlitieb k anjelom, Anjeli vo videniach veľkých mystičiek, Tajomstvá posledných časov