Ak ste na Popolcovú stredu cítili škvŕkanie v bruchu alebo ste zatúžili po sendviči z McDonaldu, ktorý by ste si dali na obed na Veľký piatok, mali by ste niečo vedieť o ľuďoch z minulosti.

Pôst býval v tých časoch oveľa náročnejšou záležitosťou, pričom katolíci nemohli jesť nič až do západu slnka. Hlavné jedlo bolo dovolené jesť o 15:00, neskôr sa čas posunul na poludnie a potom ešte skôr, ak mal človek dobrý dôvod. Pravidlá pôstu a zdržanlivosti od jedla sa v priebehu časov menili ešte viac, takže pravidlá pôstu pre moderného katolíka sa zdajú byť dosť uvoľnené v porovnaní s minulosťou. Dokonca aj pri pohľade na posledných 100 rokov.

Archívny článok z Denverského katolíckeho registra, ktorý pochádza z pôstneho obdobia v roku 1906, stanovuje oveľa prísnejšie pokyny, ktorých sa katolíci držali kedysi.

Tu sú teda pravidlá z roku 1906 týkajúce sa najmä pôstu:

  1. každý človek starší než 21 rokov je zaviazaný pôstom.
  2. všetky dni, s výnimkou nedele, boli dni pôstu, aké sú moderní katolíci zvyknutí dodržiavať na Popolcovú stredu a Veľký piatok – jedno veľké jedlo a dve menšie.
  3. mäso bolo povolené počas pôstneho obdobia len na povolenie (dišpenz). Diecéza v Denveri poskytla dišpenz, ktorý umožňoval konzumáciu mäsa vo veľkom jedle počas dovoleného dňa s výnimkou stredy, piatka, kvatembrovej soboty (kvatembrové dni alebo inak suché dni, lat. quattuor temporum, je označenie trojice pôstnych dní v jednom týždni (streda, piatok a sobota), ktoré sa v cirkevnom roku opakujú 4-krát, a to v týždni po tretej adventnej nedeli, po prvej pôstnej nedeli, v svätodušnom týždni a po sviatku Povýšenia svätého kríža) a Bielej soboty.
  4. ryby a mäso nesmeli byť súčasťou jedného jedla, a to ani v nedeľu.
  5. typicky by deň pôstu mal vyzerať takto: káva, čaj alebo nejaký iný nápoj ráno, veľké jedlo na poludnie a malé občerstvenie vo večerných hodinách. Mäso bolo povolené iba pri veľkom jedle, ale občerstvenie mohlo byť vo forme živočíšnych výrobkov, napríklad maslo alebo syr – ide o novú výnimku, ktorú umožňuje špeciálne povolenie Svätej stolice.
  6. použitie sadla alebo masti bolo pri príprave mäsových jedál povolené.
  7. ak nemôže byť veľké jedlo na poludnie, mohlo byť večer a občerstvenie ráno. Veľké jedlo nebolo možné konzumovať ráno.
  8. výnimky z pôstu boli povolené každému človeku mladšiemu než 21 rokov alebo nad 60 rokov, pre každého, kto vykonáva “ťažkú prácu” a pre chorých alebo takých, ktorých pôstenie by negatívne ovplyvnilo ich zdravie.
  9. tí, ktorí nie sú viazaní pôstom, môžu jesť mäso viackrát za deň, v ktorom bolo mäso povolené.
  10. robotníci a ich rodiny mohli jesť mäso raz denne počas všetkých pôstnych dní s výnimkou piatkov, Popolcovej stredy, stredy a soboty vo veľkom týždni.

Tip na knihu: Pôstna cesta s Matkou Máriou, Pôstny navigátor, Prelomový pôst, Posolstvá vytrvalosti na Pôstne obdobie