Nikto sa nestane svätým bez získania čností. Príkladom všetkých čností, ktoré vedú k svätosti, je život Ježiša Krista a jeho nepoškvrnenej Matky. Ruženec − meč je svätenina, ktorá napomáha duši k posväcujúcej milosti. Je preukázané, že ruženec priťahuje srdcia k sviatostiam a učeniu Cirkvi. Svojou povahou vedie človeka k horlivejšej účasti na živote Cirkvi, najmä k vernej účasti na svätej omši a častému prijímaniu sviatosti zmierenia.

Pri získavaní čnosti nemáme len premôcť padlých anjelov a hriešny svet, ale máme aj každý deň bojovať s hriešnymi sklonmi a prispôsobiť naše životy vzorom všetkých čností, ktoré sa nachádzajú v Ježišovi a Márii. Rovnako ako sa deti učia, ako sa majú správať, keď sa pozerajú na svojich rodičov a napodobňujú ich, tak sa kresťan učí byť ako Ježiš a Mária rozjímaním o ich čnostiach.

Ruženec je nástrojom na to, aby sme pri modlitbe pamätali na tieto čnosti. Na rozdiel od mnohých praktík new age v dnešnom svete, ktoré sú egocentrické a protikresťanské, ruženec ponúka formu rozjímania, ktorá vedie dušu k pravej slobode, a tú možno nájsť len v Ježišovi Kristovi. Preto je ruženec terapeutický a uzdravujúci. Pomáha človeku zvíťaziť nad neresťami, prestať hrešiť a rásť v čnostiach. Ruženec je nebeský liek, protijed, ktorý vyťahuje jed hriechu a neresti z nášho srdca.

Vytrvalosť v modlitbe ruženca sa ukázala ako obrovský prostriedok, ktorý pomáha človeku vyhýbať sa hriechu a zostať v stave milosti. Svätý Ľudovít Mária Grignion raz napísal:

„Bolo to preto, lebo Panna Mária nám chcela pomôcť pri veľkej úlohe spolupráce na našej spáse. Prikázala svätému Dominikovi učiť veriacich, aby rozjímali o posvätných tajomstvách života Ježiša Krista. Urobila to nielen preto, aby sme sa mu mohli klaňať a oslavovať ho, ale najmä preto, aby sme mohli stvárňovať svoj život a skutky podľa jeho čností.“

To je jeden z mnohých dôvodov, prečo je ruženec obľúbenou modlitbou svätých. Ruženec vám pomôže stať sa svätými.

Tento úryvok pochádza z brožúrky Ako sa modliť ruženec, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.