Alberto José González je 50-ročný policajt na dôchodku, ženatý s dvoma dcérami, ktorý nedávno začal svoju službu ako prvý stály diakon v diecéze Gijón, Španielsko. “Či už je to v Národnom policajnom zbore, alebo ako člen duchovenstva, služba obetovaná ľuďom je práve mojím povolaním,” hovorí Alberto. Dodáva pritom, že vždy bol veriaci a od jeho mladosti ho veľmi zaujímali veľké tajomstvá, akými sú život, vesmír a veci súvisiace s Bohom. Keď mu zdravotné problémy bránili v pokračovaní práce policajta, rozhodol sa predčasne odísť do dôchodku. Práve v čase, keď bol práceneschopný, dospel k možnosti, že sa stane stálym diakonom. Kľúčom k tomuto rozpoznaniu bol intenzívny rozhovor s kňazom, ktorý zažil konverziu a bol vysvätený po živote plnom drog ďaleko od Cirkvi.

Gonzalez odišiel z Národného policajného zboru v auguste 2011. V septembri toho istého roku sa zapísal do Vyššieho inštitútu náboženských štúdií v San Melchor de Quirós v španielskom meste Oviedo, kde študoval tri roky.

Spolu s ďalšími dvoma mužmi bol vysvätený 13. decembra minulého roka (2017). Tí študovali s ním – jeden sa pripravoval na trvalý diakonát a druhý na prechodný.

Diakon González vysvetľuje svoju službu – môžem kázať, vysluhovať krst, prinášať viatikum chorým a celebrovať svadby a pohreby. Zdôraznil však, že to, čo sa mu najviac páči, súvisí s ľuďmi.

“Koniec koncov to bolo práve to, čo sa mi najviac páčilo počas mojej služby v Národnom policajnom zbore. Nepopieram, že prenasledovanie na aute a dopravné hliadky boli vzrušujúce, ale to, čo ma vždy sprevádzalo, boli slová vďaky od ľudí, ktorým som pomáhal, a dobrých priateľov, ktorých som spoznal počas celej tej doby,” povedal.

Diakonát je jedným z troch stupňov svätých rádov. Slovo “diakon” znamená “ten, ktorý slúži.” Poslaním diakona je slúžiť biskupovi a jeho kňazom v liturgii kázaním evanjelia a prácou v charite.

Minimálny vek je 35 rokov a hornú hranicu určuje miestny biskup, zvyčajne to je okolo 60 rokov. Na rozdiel od prechodného diakonátu, v ktorom sa ľudia pripravujú na kňazstvo, trvalý diakonát je otvorený ženatým mužom. Musia byť ženatí minimálne päť rokov a mať súhlas od manželky. Ak neskôr ovdovejú, nesmú sa znovu oženiť.

Tip na knihu: Tajný denník Alžbety Leseurovej, Príbeh svätej Rity, Obety a utrpenia A. K. Emmerichovej. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.