Buďme k sebe úprimní a priznajme si, že väčšina z nás nie je tak odvážna ako svätý František z Assisi, ktorý bol pripravený a ochotný vzdať sa všetkého pre Boha. To však neznamená, že my niečo nemôžeme ponúknuť Bohu. Boh je potešený dokonca aj tou najmenšou obetou vykonanou z lásky.

Svätá Terézia z Lisieux, svätá karmelitánka z 19. storočia, bola veľkým zástancom tejto myšlienky ponúkať Bohu malé obety. Začalo sa to už za jej detstva a počas jej krátkeho života zostalo toto odovzdanie sa stredobodom jej spirituality. Vo svojej autobiografii Príbeh mojej duše rozpráva o tom, ako našla list svojej zosnulej matky, v ktorom vykresľuje silnú túžbu vykonávať obety, ešte kým bola dieťa.

Dokonca aj Terezka sa snaží vykonávať obety. Marie dala svojim malým sestrám šnúrku s korálkami, aby si počítali činy sebazapierania… je zábavné vidieť, ako si Terezka čas od času vloží ruku do vrecka, aby vytiahla korálku a nasadila ju na šnúrku, kedykoľvek vykoná nejakú malú obeť.

A tak sa zrodil zvyk “obetovať korálky”, aby sme si mohli sledovať obety, ktoré konáme každý deň. Môže sa to zdať zvláštne, ale je to silná celodenná pripomienka a pomáha nám posudzovať náš duchovný život. Pred odchodom do postele sa môžeme pozrieť na našu šnúrku s korálkami a uvidíme, koľko sme toho urobili a koľko toho ešte treba zlepšiť. Uskutočňovanie malých obiet každý deň predstavuje silný spôsob, ako rásť v svätosti.

Ďalším spôsobom je ísť malými “krokmi dieťaťa” po ceste, ktorá povedie k väčším skutkom lásky v budúcnosti.

Terezka napísala: “Musím vzbudiť v mojom srdci čerstvé prívaly lásky a nanovo ho naplniť kvetmi. Takže každý deň som učinila niekoľko malých obiet a skutkov lásky, ktoré by sa mali premeniť na toľko kvetov: teraz fialky, inokedy zasa ruže, potom nevädze, sedmokrásky alebo nezábudky. Jedným slovom, všetky kvietky prírody by mali vystlať vo mne kolísku pre Sväté dieťa.”

Každá malá obeť, ktorú robíme, sa nakoniec pridá k ostatným a urobí naše srdce ideálnym miestom, kde si bude môcť Ježiš zložiť hlavu.

Tip na knihu: 120 zamyslení s Teréziou z Lisieux, 26 apoštolov ruženca, Ako sa modliť ruženec. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.