Panna Mária nás sprevádza, ak jej to dovolíme. V modlitbe Zdravas’ sa modlíme: “Pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.” Tieto slová sa naučil každý z nás už v detstve. Ale uvedomilil sme si túto záverečnú prosbu, ktorú v tejto modlitbe vyslovujeme?

“V hodinu smrti našej…”

Tu prosíme Máriu, aby sa za nás modlila v najdôležitejších chvíľach nášho života, keď duša opúšťa telo a stojí pred Ním – pred Bohom, keď sa pred nami rozprestrie večnosť. Ale “hodina smrti našej” môže znamenať aj viac. Existujú dva druhy smrti. Neexistuje len telesná smrť, ale aj smrť ako odumretie sebe samému, k umŕtveniu “starého človeka”, ktorého spomína svätý Pavol. Je to ten človek predstavujúci časť zo mňa, ktorá je odvrátená od Boha a pripevnená k telesnosti a hriechu.

Aj tu potrebujeme podporu Panny Márie

Táto prosba k Panne Márii zastrešuje všetko toto: Mária, modli sa za mňa teraz, modli sa za mňa v hodine mojej fyzickej smrti a modli sa za mňa v čase mojich malých, každodenných úmrtí – tej smrti, ku ktorej som sám povolaný. Teda vtedy, keď som sám pozvaný pochovať “moje staré ja”, aby som mohol vstúpiť do plnosti života v Kristovi.

“… ako je pravda v Ježišovi, že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.” (Ef 4, 21-24).

Toto hovorí svätý Pavol v liste Efezanom. Tým naznačuje našu druhú smrť, ktorou sa vyzliekame zo starého človeka.

Nie je “vyzlečenie sa z našej starej prirodzenosti” nejakým druhom smrti? Tej smrti, ktorej sa obávame a každodenne pred ňou utekáme? Niekedy sme pokúšaní myslieť si, že jednorazové telesné mučeníctvo sa zdá byť relatívne jednoduché v porovnaní s možnosťou obetovať denne svoju vlastnú vôľu. A toto je miesto, kde prichádza Panna Mária. K nej sa môžeme utiekať so svojimi obavami, s hroznými obrazmi o budúcnosti a so všetkými slabosťami.

“Pros za nás hriešnych teraz…”

Mária, pros v čase všetkých mojich problémov, strachov a v bojoch. A tiež aj v hodine smrti – v hodinách môjho vlastného umŕtvovania a tiež aj v tej najdôležitejšej hodine, keď budem privolaný pred súd.

Tak ako Mária zostala s Kristom do poslednej chvíle, tak bude aj nás sprevádzať, ak jej to dovolíme. Chce nás podporovať v každodenných umŕtvovaniach, aby nás mohla vidieť prichádzať vo víťazstve ku Kristovi v našej poslednej hodine. Naše boje sú skutočné! Naše malé boje sa počítajú! Ale nemôžeme ich vyhrať sami. Modlime sa úprimne a dôverne k našej vernej Matke.

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Tip na knihu: Účinná novéna troch Zdravasov, Expresná novéna Matky Terezy, 5 novén k Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.