Blaise Pascal bol jedným z najvýznamnejších učencov 17. storočia. Bol to veľký vedec, matematik a vynálezca známy mnohými prelomovými objavmi. Bol tiež oddaným katolíkom a napísal jedno z najlepších ospravedlňujúcich diel svojej doby. No nebol vždy veriaci. Väčšinu svojho života prežil len vo formálnej viere a chabom záujme o náboženstvo. Jeho obrátenie spôsobil neuveriteľný a dramatický mystický zážitok.

Pascal sa narodil vo Francúzsku v roku 1623 ako druhý z troch detí. Jeho matka zomrela, keď mal len 3 roky. O pár rokov neskôr sa jeho otec s rodinou sťahuje do Paríža. Pascalova inteligencia bola zjavná už v mladom veku, takže sa ho otec rozhodol osobne vzdelávať doma. A to sa vyplatilo: keď mal Pascal len 16 rokov, mal už za sebou matematické objavy a akademické diskusie s profesionálnymi matematikmi. Vo svojich 19 rokov vymyslel mechanickú kalkulačku, pričom asi 50 kusov predal rôznym bohatým rodinám po Európe. Vo veku 20-30 rokov vypracoval Pascal dôležitú prácu v oblasti matematickej pravdepodobnosti a zrealizoval dôležité objavy týkajúce sa tekutín a tlaku.

V roku 1646 mal jeho otec úraz, keď spadol a zlomil si bedrá. Takýto úraz v tom čase predstavoval veľmi zničujúce zranenie. Dvaja lekári, ktorí ho liečili niekoľko nasledujúcich mesiacov, boli zbožní katolíci (aj keď boli súčasťou malej, no rastúcej jansenistickej sekty). Prostredníctvom rozhovorov s nimi sa začal Pascal po prvýkrát v živote vážne zamýšľať nad náboženstvom.

Mnohí životopisci to nazývajú jeho “prvou konverziou”. Bolo to prevažne intelektuálne zoznamovanie, no netrvalo dlho. Keď jeho otec zomrel v roku 1651, odišiel úplne od viery a vstúpil do toho, čo mnohí nazývajú jeho “svetským obdobím.” Jeho mladšia sestra sa rozhodla vstúpiť do kláštora, ktorému darovala tretinu zdedeného otcovho majetku. Keďže jeho staršia sestra už svoju časť darovala ako veno, zostal 30-ročný Pascal so svojou tretinou otcovho panstva – bez rodičov a sestier, ktoré svoj život obetovali v iných povolaniach. Inými slovami, zostal chudobný a sám. A práve vtedy Boh vstupuje do jeho života úžasným spôsobom.

Bolo to 23. novembra 1654. Pascal bol doma sám. Slnko zapadlo a všetko sa zahalilo do tmy. S najväčšou pravdepodobnosťou sa pripravoval do postele, keď sa zrazu okolo 22:30 objavilo niečo nadprirodzené. Nie je úplne jasné, čo videl, ale táto úžasná mystická skúsenosť trvala celé dve hodiny. Akonáhle to skončilo, schytil pero a papier a napísal, čo sa mu preháňalo hlavou. Napísal toto:

Oheň

Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakubov,
a nie filozofov a nie mudrcov.
Istota. Radosť. Pokoj.
Boh Ježiša Krista. Veľkosť duše ľudskej.
To je život večný, že poznajú Teba,
jediného a pravého Boha, i Ježiša Krista,
ktorého si Ty poslal.
Odlúčili sme sa od neho.
Utekali sme pred ním,
zapreli sme ho,
ukrižovali sme ho.
Aby som už nikdy nebol odlúčený od neho.
Večná radosť za jediný deň núdze na zemi. Amen.

Čokoľvek videl Pascal, je to úžasná výpoveď. Napokon zobral kus papiera s príbehom a opatrne ho všil do vnútra svojho kabáta, a tak ho mal pri sebe po zvyšok svojho života. Objavili ho až po jeho smrti.

Na rozdiel od svojej prvej intelektuálnej konverzie tu išlo o premenu srdca – a tá pretrvala. Zriekol sa zväčša svojej práce v matematike a venoval sa teológii a apologetike. O niekoľko rokov neskôr publikoval Listy z vidieka, kde útočí na morálnu kazuistiku. Vďaka nim sa preslávil nielen svojimi argumentmi, ale aj humorom a nádherným využívaním satiry. V polovici 30-tych rokov začal písať komplexnú ospravedlňujúcu prácu s pracovným názvom “Obrana kresťanského náboženstva“. Neskôr však ochorel a nemohol ju už dokončiť. 18. augusta 1662 upadol do kŕčov a dostal pomazanie chorých. Nasledujúce ráno zomiera vo veku 39 rokov. Jeho posledné slová? “Nech ma Boh už nikdy neopustí.

Návrhy a poznámky k jeho ospravedlňujúcej práci boli zhromaždené a zverejnené až po smrti s titulom “Myšlienky Pascala o náboženstve a o niektorých iných témach“, vo francúzskom jazyku skôr známe s názvom: Pensées. Napriek tomu, že išlo len o rukopis, dielo zaznamenalo okamžitý úspech a dodnes zostáva klasikou apologetiky.

Tip na knihu: Po cestách mystikov k Božej láske, Mystička svätých rán: Život a zjavenia Márie Marty Chambonovej, Kniha Božej útechy Angely z Foligna