Počas nedávnej návštevy farnosti sv. Pavla z kríža na predmestí Ríma usporiadal pápež František stretnutie s deťmi plné otázok a odpovedí. Zatiaľ čo väčšina detí sa pýtala otázky ako “Ako sa cítite ako zvolený pápež?”, malý chlapec Emanuel zadržujúc slzy, sa opýtal pápeža veľmi osobnú otázku.

Emanuel sa priblížil k mikrofónu a chcel sa pýtať. V istom momente sa zastavil a povedal: “Nemôžem …” Pápež ho povzbudzoval, aby svoju otázku položil, ale chlapec stále nemohol dostať zo seba slova. Nakoniec mu pápež povedal: “Poď, poď ku mne, Emanuel, poď a pošepkáš mi to do ucha.”

Dieťa, ktoré v tejto chvíli žalostne plakalo, doprevadili k pápežovi na pódium. Pápež nežne objal dieťa, potľapkal ho po hlave a začal s ním rozhovor. Dieťa mu nakoniec pošepkalo do ucha otázku, ktorú ukrývalo v srdci. Po chvíľke sa chlapec so slzami v očiach vrátil na svoje miesto.

Pápež poprosil Emanuela, či by mohol s prítomnými otázku zdieľať a ten súhlasil. Pápež jeho otázku zopakoval: “Pred chvíľkou mi zomrel otec. Bol neveriaci, ale všetky svoje štyri dal pokrstiť. Bol to dobrý človek. Je ocko v nebi?”

Pápež v citlivej chvíli odpovedal: “Aké krásne je počuť syna hovoriť o svojom otcovi, že bol dobrý človek. A aké krásne svedectvo syna, ktorý zdedil silu svojho otca a ktorý mal odvahu plakať pred nami. Ak ten muž vychovával takto svoje deti, potom je pravda, že bol dobrý človek. Bol to dobrý človek. Ten človek nemal dar viery, nebol veriaci, ale jeho deti boli pokrstené. Mal dobré srdce,” povedal pápež. Na záver dodal: “Boh rozhoduje, kto ide do neba.”

Tip na knihu: Objímanie kríža naopak, František: O modlitbe, Príhovory pápeža Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku