Istý muž z New Yorku zanevrel na katolícku cirkev a dlho nepristupoval k sviatosti zmierenia. V takomto stave zotrvával niekoľko rokov, až kým nestretol Josého Ferraza, prezentéra z organizácie podporujúcej fatimské posolstvá v Amerike s názvom America Needs Fatima.

Po tejto návšteve si vzal domov ruženec a príručku o tom, ako sa ho modliť. Svoje dni naplnil modlitbou a opäť začal pristupoval k sviatostiam. O pár mesiacov neskôr, 11. septembra 2001, sa nachádzal v okamihu teroristického útoku v Svetovom obchodnom centre.

Pri pohľade na ohnivú guľu a dym z výbuchu utiekol z kancelárie a pokúsil sa ísť po schodoch do bezpečia. Útek mu však zmarili zaseknuté požiarne dvere, a tak sa ocitol v pasci, uväznený na schodisku. V blízkosti začul hrozné výkriky horiaceho človeka, ktorý bol ešte stále v budove, no nedokázal uniknúť smrti. Bolo to hrozné a desivo strašné. Akýkoľvek pokus otvoriť požiarne dvere v tom momente bol zbytočný, nedalo sa.

Pocítil však prítomnosť Panny Márie a namiesto paniky naplnil jeho dušu pokoj. Vytiahol ruženec a začal sa modliť k Najsvätejšej Matke za pomoc. O niekoľko minút sa pred ním objavil hasič, ktorý rozbil požiarne dvere a oslobodili ho. Muž mohol zísť bezpečne dole. Jeho modlitby boli vyslyšané práve vďaka moci posvätného ruženca. Ďakujeme Ti, najdrahšia Matka Mária, za každú vypočutú modlitbu Tvojich detí.

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec, Ruženec – záchrana pre svet, Prečo ruženec? Prečo dnes?, Účinná novéna troch Zdravasov