„Čo je smrť? Ja neviem. A nevieš to ani ty.“ (Henri Nouwen)

Či už sme boli s človekom, ktorého sme milovali, vo chvíli jeho smrti, alebo nie, často premýšľame nad tým, čo sa vlastne deje, keď človek prechádza z tohto života do toho druhého. Vieme, že v okamihu našej smrti sa naša duša oddelí od tela, no nevieme, ako presne k tomu dochádza. Ježiš tesne pred svojou smrťou povedal: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ (Lk 23, 46) Vieme, že to isté slovo, ktoré Písmo používa na označenie duše alebo ducha, používa aj na označenie dychu. Vydýchol teda náš milovaný s posledným výdychom aj svoju dušu?

Premýšľame nad tým, či sú pravdivé rozprávania o zážitkoch klinickej smrti – rozprávania o tuneloch, svetlách a prežívaní nesmierneho pokoja. Premýšľame nad tým, či ostatní zosnulí členovia našej rodiny čakali na nášho milovaného.

Na základe Písma vieme, že Ježiš sľúbil, že vo chvíli našej smrti bude pri nás: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 14, 3) Uvažujeme teda aj o tom, či Ježiš čakal aj nášho milovaného.

To, čo sa deje vo chvíli smrti, nebudeme naisto vedieť až do chvíle vlastnej smrti. Vieme, že pri našom narodení sme vyšli z bezpečia lona našej mamy do sveta, v ktorom na nás čakali ľudia. Máme dosť viery na to, aby sme uverili, že to isté sa udeje aj v okamihu našej smrti?

Možno nám pomôžu slová svätého Bernarda z Clairvaux: „Verím, hoci nerozumiem, držím sa svojej viery, ktorú nedokážem pochopiť svojou mysľou.“

Smrť je tajomstvo a len skrze vieru môžeme načerpať útechu a uistenie.

MODLITBA: Pane, nedokážem nepremýšľať nad tým, čo sa stalo s mojím milovaným vo chvíli smrti. Bojím sa, čo sa stane, keď zomriem ja. Posilni moju vieru. Pomôž mi uveriť, že si pre nás pripravil miesto a že so svojimi zosnulými milovanými budeme po celú večnosť. Amen.

⁂⁂⁂

„Keby sa správne vysvetlilo, že smrť nie je nič iné len odchod domov k Bohu, potom by neexistoval strach zo smrti.“ (svätá Matka Terézia z Kalkaty)

Tento úryvok pochádza z knihy Keď zomrie náš milovaný, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.