Sylwester Szefer: Čo by ste povedali na margo manželstva, ktoré počas dňa akosi funguje, manželia sa snažia o udržanie vzťahu, ale v noci sa k sebe otočia chrbtom a niekoľko mesiacov nemajú pohlavný styk…

o. Ksawery Knotz: Je medzi nimi nejaký konflikt, ktorý rastie. Fungovanie manželstva je čoraz ťažšie. K tomu dochádza často. Obyčajne sú ženy tie, ktoré nechcú mať pohlavný styk. Z rôznych dôvodov im na ňom nezáleží, hoci to nemusí byť pravidlom. Stáva sa, že žena sa cíti neuspokojená a muž od nej uteká. V takom mužovi sa deje niečo zvláštne.

Sylwester Szefer: Niekedy sa muž odvracia od ženy, keď boli urazené jeho mužské ambície. Toľkokrát prosil o pohlavný styk, a bez úspechu. Napokon sa uzatvoril do seba a má chuť spať v samostatnej posteli…

o. Ksawery Knotz: Pre muža je sex dôležitý. Môže sa cítiť ponížený, ak žena odmieta pohlavný styk. Láska bude preňho vždy znamenať pohlavný styk, čiže odmietnutie sexu sa bude rovnať odmietnutiu lásky. Na druhej strane, v prípade ženy sa láska vôbec nemusí prejavovať pohlavným stykom.

Ak žena mužovi nevysvetlí, prečo nechce mať pohlavný styk, muž má právo cítiť sa nemilovaný. Je dôležité, aby muž získal informáciu, že žene na ňom záleží, že sa stará o ich vzťah a pripravuje sa na pohlavný styk v tom najlepšom čase. Overuje si svoju plodnosť, meria teplotu, pozoruje hlieny. On tak dostáva signál, že žena robí všetko, aby k pohlavnému styku došlo, čo ho uspokojí. Keď si žena pravidelne kontroluje svoj cyklus plodnosti, podstupuje to s myšlienkou na svojho muža. Navzájom si naznačujú, že sa jednoducho milujú. Muž dáva žene na vedomie, že túži po pohlavnom styku, a tým ju informuje, že pre neho je príťažlivá, že je pre neho krásna, stále vzrušujúca, že chce byť s ňou, a nie s inou ženou. To sú veľmi dôležité signály pre ženu. Potrebuje ich a je na ne veľmi vnímavá. Má rada, keď ju muž adoruje, keď ju chce získať. Tak vyzerá normálny, zdravý manželský vzťah. Bez sexu niet manželstva. Manželstvo bez sexu je úplné nedorozumenie, nepochopenie podstaty manželstva.

Tento úryvok nájdete v knihe Nebojte sa sexu, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.