Ponúkame Vám päť spôsobov, ako sa znovu spojiť s naším duchovným zdrojom, ktorým je Boh Otec.

Radosť v Pánovi je našou silou!

Boh chce zotrvávať v neustálom kontakte s nami, bez ohľadu na to, aký rušný život žijeme.

Stíšte sa pred Ním

Život je tak rušný a hlučný, čo nám spôsobuje  chaos a neporiadok, až kým sa nerozhodneme stráviť čas s Bohom z vlastnej vôle. Podľa neurochirurgičky a kresťanskej lekárky Carolyna Leaf sú naše mozgy v skutočnosti v neustálej komunikácii s Bohom. Keď sme rozptýlení alebo niečím zdrvení, náš život stráca tú najsilnejšiu zbraň, ktorú môžeme použiť proti nášmu nepriateľovi. Tou zbraňou je dôverné priateľstvo s Ním.

Vyčistite dom

Všetko smiem, no nie všetko osoží.“ (1 Kor 6, 12). Preskúmajte oblasti svojho života, ktoré vás “neťahajú” k nebu, ku Kristovi. Všetci bojujeme s určitými vecami, ale je dôležité, aby sme nikdy neboli spokojní. Začnite žiť postoj víťaza v Kristovi.

Zmeňte svoj uhol pohľadu

V každej situácii, s ktorou sa stretnete a ktorú prežívate, hľadajte najprv Boha. Musíme sa naučiť vidieť život skrze optiku Božej zvrchovanosti. Keď sa naučíme pozerať z pohľadu neba, získame znova spojenie s našou duchovnou podstatou.

Chvála a modlitba

Naplňte svoje srdce chválou a modlitbami k Bohu. Nechajte ho, aby zaplavil vaše srdce a všetko vo vašom živote, pravdou o tom, kto v skutočnosti je. Opätovné prepojenie s Bohom znamená aj to, že sa znova spojíme s radosťou, spravodlivosťou a pokojom. Prostredníctvom svätej omše a modlitby dostaneme od Boha odpovede a prehĺbime s Ním dôverný vzťah.

Radujte sa a vzdávajte vďaky

Písmo hovorí: “Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!” (Flp 4, 4). Vo všetkom, čo robíte, vzdávajte vďaky Bohu otcovi. V každej situácii, dobrej či zlej, sa nachádza vždy dar, ktorý sa nám Boh snaží odovzdať. Môže ísť o prehĺbenie vašej viery, materiálnu pomoc alebo niečo, o čo ste prosili. Ak sa naučíte vzdávať vďaky, premeníte negatíva na pozitíva a dodá vám to nádej do všetkého v Bohu.

zdroj: beliefnet.com

Tip na knihu: Modlitba, naša najhlbšia túžba, 15 minút s Ježišom, Moc každodennej svätej omše