kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Články

Pápež František o Panne Márii

V podobenstve o rozsievačovi svätý Lukáš zaznamenáva slová, ktorými Ježiš vysvetľuje význam „dobrej pôdy“: sú ňou tí, „čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu“ (Lk 8, 15). V kontexte Lukášovho evanjelia zmienka o dobrom a šľachetnom srdci vo vzťahu k počúvaniu a zachovávaniu Božieho slova predstavuje implicitný …

Články

Návod pápeža Františka v boji proti Zlému

Prvý zástupca Krista na zemi, sv. Peter, zhrnul kresťanský život vo svojom liste slovami: “Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.” (1Pt 5,8-9) Súčasný pápež František ho …

Články

Chlapec chce vedieť, či je jeho neveriaci otec v nebi

Počas nedávnej návštevy farnosti sv. Pavla z kríža na predmestí Ríma usporiadal pápež František stretnutie s deťmi plné otázok a odpovedí. Zatiaľ čo väčšina detí sa pýtala otázky ako “Ako sa cítite ako zvolený pápež?”, malý chlapec Emanuel zadržujúc slzy, sa opýtal pápeža veľmi osobnú otázku. Emanuel sa priblížil k mikrofónu a chcel sa pýtať. …

Články

Urobte rozhodnutie, kým nezačnú kričať kamene

Pápež František povedal počas katechézy na Kvetnú nedeľu: Nikto, v žiadnej situácii, nie je ďaleko od Otcovho milosrdného pohľadu. Ježiš vstúpil na Kvetnú nedeľu do Jeruzalema. Liturgia nás pozýva, aby sme sa podelili o radosť a oslavu ľudí, ktorí volajú na chválu svojmu Pánovi. Táto radosť však časom mizne a zanecháva horkú a smutnú chuť …