Prvý zástupca Krista na zemi, sv. Peter, zhrnul kresťanský život vo svojom liste slovami: “Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.” (1Pt 5,8-9)

Súčasný pápež František ho cituje a k tejto rade pridáva ďalšie v novo vydanom dokumente Gaudete et Exsultate (Radujte sa a jasajte). Predmetom jeho apoštolskej exhortácie je svätosť – a ak vám toto slovo znie cudzo alebo nepríjemne, prečítajte si dokument, aby ste videli, aký skutočný a atraktívny môže byť. A ak vám to znie jednoducho, nuž, “kresťanský život je neustály boj,” píše. “Potrebujeme silu a odvahu odolávať pokušeniu diabla a hlásať evanjelium.” Ako bojovať s diablom? Pápež František má plán.

  1. Berte diabla vážne

Diabol je skutočný a Biblia nemá bez neho žiadny zmysel, hovorí František. “Je prítomný na prvých stranách Písma. Biblia končí víťazstvom Boha nad diablom”. Duchovná bitka sa nemôže “obmedziť na boj proti našim ľudským slabostiam a sklonom – či už je to lenivosť, žiadostivosť, závisť, žiarlivosť alebo akékoľvek iné. Život, to je tiež neustály boj proti diablovi, princovi zla.”

Pápež vyzýva na “nadprirodzené pochopenie”, ktoré považuje útoky diabla za osobné, nie psychologické – nesmieme vnímať diabla tak, ako to robí Hollywood. František dodáva: “Diabol nepotrebuje, aby nás vlastnil. Ničí nás jedom nenávisti, pustošenia, závisti a neprávosti. Keď oslabíme našu ostrahu, bude chcieť zničiť náš život, naše rodiny a naše spoločenstvá.”

  1. Vyzbrojte sa

Akčné filmy nám hovoria: “Nepoužívajte nôž v boji s pištoľou.” František hovorí to isté o našej bitke s diablom. “Pre tento duchovný boj môžeme počítať s mocnými zbraňami, ktoré nám dal Pán a nimi sú: modlitba naplnená vierou, meditácia nad Božím slovom, slávenie omše, eucharistická adorácia či sviatostné zmierenie.” Iba tým, že žijeme v Kristovi prostredníctvom sviatostí, ktoré nám dal, môžeme sami budovať opevnené múry proti Zlému. “Ak nebudeme opatrní, falošné sľuby zla nás ľahko zvedú,” varuje František.

  1. Maximalizujte dobré skutky – vaše vlastné, ale aj iných

Ďalšie zbrane vo vašej duchovnej zbrojnici zahŕňajú diela lásky a misijné dosahy. Tu ale František varuje pred pýchou a sebablahoprajnými milodarmi. “Radujte sa z dobra druhých, akoby boli vaše a snažte sa, aby vo všetkých veciach mali pred vami prednosť.” Pápež cituje sv. Jána z kríža. “Tak by ste mali robiť z celého srdca. Tak premôžete zlo dobrom, vyženiete diabla a budete mať šťastné srdce.”

  1. Rozširujte si okruh veriacich priateľov

Nemôžete bojovať boj bez práporu a ani nemôžete sami bojovať v duchovnej bitke,” hovorí pápež František. “Keď žijeme oddelene od ostatných, je veľmi ťažké bojovať proti žiadostivosti, pasciam, pokušeniu diabla a sebectvu sveta,” píše pápež. Sami by sme ľahko podľahli. Práve kvôli tomuto máme kostol: tu sa môžu zhromažďovať ľudía, ktorí chcú bojovať v tej istej bitke.” Nárast svätosti je cestou v spoločenstve povedľa seba s ostatnými,” dodáva František.

  1. Neverte sľubom Satana

František poznamenáva, že Biblia varuje pred trikmi Zlého. “Som presvedčený, že človek nesmie nikdy hovoriť so Satanom. Ak to robíte, stratíte sa. Je inteligentnejší ako my, dokáže vás ľahko okabátiť, až sa vám zatočí hlava.” V exhortácii cituje pápež kovboja, svätého Josepha Brochera a hovorí: “Aké je to dobro, keď vám Lucifer sľubuje slobodu a zaplavuje vás všetkými jeho výhodami, ak sú všetky falošné, podvodné a jedovaté?” Namiesto toho sa dokument znovu a znovu vracia k sľubom, na ktoré sa môžete spoľahnúť – sú nimi Božie prisľúbenia.

  1. Snažte sa byť v pokore

Vo svojom pontifikáte František varoval pred “duchovnou skazenosťou”, ktorú tu definuje ako “pohodlnú a sebavedomú formu slepoty. Všetko sa zdá byť prijateľné: podvod, klebety, egoizmus a iné jemné formy egocentrizmu.” Skazenosť sa môže prihodiť každému, hovorí, a cituje pritom Šalamúna, Dávida a osobu spomenutú Ježišom, ktorú “oslobodil od diabla a bola presvedčená, že život sa dal do poriadku, hoci napokon skončila posadnutá siedmimi zlými duchmi.” Ako udržať duchovnú pýchu na uzde? “Pokora môže byť zakorenená v srdci len pokorovaním, v každodenných pokoreniach tých, ktorí mlčia, aby zachránili svoje rodiny, ktorí radšej chvália iných, ako by sa mali chváliť sami, alebo ktorí si vyberajú menej atraktívne úlohy, či sa dokonca občas rozhodnú niesť nespravodlivosť, aby ju obetovali Pánovi.”

  1. Milujte štedro

A nakoniec, pápež dodáva, že nič iné – len úplná odovzdanosť je protiváhou k zlu. “Tí, ktorí sa rozhodnú uspokojiť sa s málom; ktorí sa zrieknu ideálu darovať sa veľkodušne Pánovi, nikdy nevytrvajú,” hovorí. Ale nebojte sa, dodáva: “Táto bitka je sladká, pretože nám umožňuje radovať sa vždy, keď Pán v našich životoch triumfuje.”

Tip na knihu: Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria, Poraziť diabla skrze Ježiša, 40 dní duchovného boja. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.