“Pane, som unavený. Amen.”

Zdá sa, že každý jeden z nás sa ocitol v situácii, keď sme boli na konci síl a nenašli sme jej ani zlomok na to, aby sme sa vyslovili čo i len prvé slová modlitby. Takže, ako sa človek modlí, keď je unavený?

U každého kresťana sa predpokladá, že sa modlí každý deň v určitom čase. Ak však človek nemá čas a niekedy ani miesto na modlenie; ak je unavený alebo úplne vyčerpaný, myšlienka modliť sa akosi do mysle nepríde. Prichádzame domov unavení a padneme do postele bez pomyslenia na modlitbu.

Krátka odpoveď na takúto otázku je, že Otec vidí našu únavu a chápe hranice našej duchovnosti v danom okamihu. Vie o nás, rozumie nám a chápe nás.

Musíme sa navždy zbaviť obrazu Nebeského otca, ktorý sedí nad nami so stopkami, aby odmeral počet minút, ktoré strávime v modlitbe alebo intenzitu, s ktorou sa s ním zjednocujeme.

“Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach.” (Ž 103,14)

Pán nemá žiadne ilúzie o nás. Pozná nás lepšie ako my sami. Niekedy sa karháme za to, že nevenujeme dostatočnú pozornosť úcte, dokonalej oddanosti v modlitbe alebo perfektnej službe v našich dielach. Boh to však neurobí. Nikdy neočakáva od nás dokonalosť, ale len to najlepšie, čo dokážeme v danej situácii urobiť.

Niekto však môže nad týmto protestovať hovoriac: “Prečo nám hovorí Biblia toto: Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.” (Mt 5,48). Odpoveďou na takúto otázku je, že dokonalosť je vždy Boží štandard. Pozrite sa na desať prikázaní, ak máte pochybnosti o tom. Boh už od začiatku vedel, že nedokážeme vždy a všade dodržiavať Božie prikázania.

Pozrime sa na príklad. Štandard futbalového trénera pre jeho tím je, aby skóroval v každom okamihu, keď je lopta na strane jeho tímu. Ale takisto vie, že nie vždy sa to stane. Napriek tomu stále predpokladá, že tentoraz budú jeho zverenci skórovať. V žiadnom prípade si nepovie: “Ak v tomto polčase neskórujú, je to v poriadku.”

Štandard neba sa nikdy neznižuje kvôli našim slabostiam alebo obmedzeniam alebo našej hriešnosti. Boh nehodnotí podľa nejakých kriviek rastu či poklesu. A to je súčasť krásy Jeho plánu. Pánov Zákon (teda Jeho dokonalý štandard) nám bol daný, aby nás upokoril, a aby nám ukázal náš neúspech. Takto nás má priviesť na kolená v podriadenosti a odhodlaní.

A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. (Gal 3,24)

Takže čo robiť, keď sme unavení? Jedným z možných riešení je ďakovná modlitba. Povedzte Pánovi: “Ďakujem Ti, Ježišu.” Tri slová. Opakovane niekoľkokrát Pánovi úprimne ďakovať. Prejavom našej vďačnosti a spojenia s Pánom je modlitba. Či už stojíme pred nejakou úlohou, pred skúškou alebo sme sa ocitli v nejakej situácii, do ktorej vstupujeme, pomodlime sa k Bohu, ktorého tak pozývame, aby stal Pánom všetkého, čo prežívame. Dôležité je aj ďakovať Pánovi za každú maličkosť. Diabol neznáša, keď sme Bohu vďační. Môžeme sa modliť aj takto: “Ďakujem Ti, Pane … Ó, ďakujem Ti, Ježišu… Ďakujem Ti, Pane. Nikdy Ti nebudem môcť poďakovať za všetko to, čo si pre mňa urobil. Ďakujem Ti, Ježiš môj.”

Časom prídeme na to, že takúto modlitbu sa môže modliť úprimne ten, kto pozná hĺbku svojej vlastnej skazenosti a má v úcte Pánovo milosrdenstvo. Pre niekoho sa to môže zdať hlúpe a klišé, ale majme na pamäti takéto vysvetlenie. Modlitba “Ďakujem Ti, Ježišu.” zahŕňa tri rozmery.

Ďakujem Ti za to, čo si urobil pre mňa v minulosti.
Ďakujem Ti za to, čo robíš pre mňa v súčasnosti.
Ďakujem Ti za to, čo urobíš pre mňa v budúcnosti.

Povedať Pánovi “ďakujem” znamená:

  • prijať Jeho vôľu
  • veriť, že Boh sa postará
  • dôverovať, že môže použiť čokoľvek, aby sa oslávil
  • zaviazať sa pokračovať vo všetkom, čo od nás očakáva Pán
  • neorientovať vlastnú myseľ na seba a na vlastné zlyhania, ale na Pánovu prítomnosť, Jeho plán a ustanovenia.

Povedzme si: “Nie je to o mne. Je to o Tebe, Ježišu.” Toto si musíme neustále opakovať. Takže ak vás zmôže únava, hovorte s láskou: “Ďakujem Ti, Ježišu.” On vie, že je mocný a koná v našich životoch, ale páči sa mu, keď mu dávame najavo, že o tom vieme aj my.

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec, Modlitba, naša najhlbšia túžba, Skroť svoje nepokojné srdce. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.