Marcel Prievozník

Kolumbijský inžinier Astolfo Moreno, obľúbený u svojich zverených veriacich, začal svoje obrátenie vďaka jednému rozhovoru o Kráľovnej pokoja z Medžugoria. Dnes je kňazom, prezidentom nadácie a známy youtuber. Pred 30 rokmi Astolfo Moreno Salamanca študoval v prvom ročníku inžinierskeho štúdia. Bol veľmi dobrý v matematike, zaoberal sa teoretickou matematikou, ale bol vlažným nie veľmi praktizujúcim katolíkom. Život jeho rodiny zmenil rozhovor s istým Židom, ktorý konvertoval na katolícku vieru. Týkal sa mariánskych zjavení v Medžugorí.

Hovorí: “Spolu s mojou matkou, bratom a starou mamou ma otec nečakane pozval na prednášku jeho priateľa, lekára, ktorý sa chcel podeliť o svoje skúsenosti so zjaveniami Panny Márie v Bosne. V tom čase sa o tom v Kolumbii málo hovorilo. Hoci očakávali veľké publikum, dorazilo iba 15 ľudí, ale stretnutie bolo veľmi plodné a pre našu rodinu to bol začiatok obrátenia.

Dostali sme hojné milosti
Takže sa teda máme spovedať raz za mesiac? Že sa Mária stále zjavuje? Mali by sme sa modliť ruženec každý deň? Že nás Mária žiada, aby sme sa postili? To sú len niektoré z otázok, ktoré nám začali klíčiť v srdci. Všetko bolo úplne nové a zároveň sa nám otvárali iné životné horizonty. Uvedomili sme si, že viera nie je druh tradície odovzdávanej z generácie na generáciu, ale živá skúsenosť, že Boh je stále nažive!

Moreno v sebe objavil túžbu hľadať Boha v mariánskych modlitebných skupinách, v hnutí Obnovy v Duchu Svätom, na rôznych náboženských stretnutiach. Jeho život sa pomaly vracal do starých koľají. Hovorí: “Dostali sme hojné milosti – každý z nás pre svoju rodinu.” 

Astolfo pokračoval v štúdiu, pričom dosiahol značný pokrok vo svojom duchovnom živote, ale cítil, že mu niečo chýba. Nelákala ho perspektíva budúceho zamestnania ani založenia si vlastnej rodiny. Na konci štúdia sa stretol s kňazom, ktorý ho doviedol k zamysleniu sa nad svojím povolaním. Bol to mimoriadne múdry, radostný a športovo založený muž. Profesiou lekár. Čo však najviac pútalo Astolfa, bola zručnosť, s ktorou spomínaný kňaz spájal vo svojom každodennom živote ľudský a duchovný prvok. Vďaka duchovnému vedeniu otca Jorgeho Londoňa dokázal Astolfo jasne rozpoznať, že má povolanie ku kňazstvu. Nasledujúc jeho hlas, niekoľko mesiacov po promócii, odišiel do Pamplony, aby začal formáciu v medzinárodnom seminári Vida Soa. Tam bol vysvätený za diakona, zatiaľ čo v Bogote bol vysvätený za kňaza.

„Dlžníci“ Medžugoria
Semeno, ktoré mu Kráľovná pokoja zasiala do srdca, prinieslo veľkú úrodu. Vďaka svedectvám zo zjavení v Medžugorí Cirkev získala nového kňaza v osobe mladého kolumbijského inžiniera, ktorý predtým nepoznal toto vzdialené miesto, zanechal vášeň pre čísla v prospech nezištnej služby svojim blížnym. Otec Astolfo navštívil miesto zjavenia štyrikrát. Prvýkrát tam išiel so starším bratom po ukončení teologických štúdií v Ríme. Išli sa tu poďakovať, pretože sa cítia byť dlžníkmi Medžugoria. “Tu sa začali naše skúsenosti a naša cesta,” hovorí. Na otázku, čo ho najviac zasiahlo na cestách, ktoré absolvoval, bez váhania odpovedal: obrátenie ako ovocie svätej spovede. A dodáva: “Spovedávam tam hodiny. Je skvelé sledovať, čo zažívajú pútnici z toľkých rôznych kútov sveta.

Veľký dojem na neho urobil aj výstup na horu Križevac. Hlavne preto, že na samom vrchole, po skončení služby krížovej cesty, kňaz, ktorý sprevádzal vizionárov, náhle zomrel. Priznáva: “Obraz kňaza, ktorý po zasvätení Márii zomiera pri svojej pastoračnej práci a ohlasuje evanjelium, ma veľmi dojal.

Otec Astolfo, ako muž pokojnej a vnímavej povahy, denne veľmi svedomite prežíva posolstvo Medžugoria. Každá cesta je príležitosťou prehĺbiť vzťah s Máriou a nechať sa pohnúť správou o toľkých svedectvách milostí, ktoré Ježiš posiela prostredníctvom svojej Matky.

Youtuber s veľkým publikom

Po vysviacke o. Astolfo pôsobil 4 roky ako farár v Ciudad Bolívar, jednom z najchudobnejších okresov Bogoty. Potom bol 7 rokov farárom v katedrálnej bazilike. Pracoval aj v apoštolskej nunciatúre a teraz spravuje farnosť Krista Spasiteľa. Okrem pastoračnej práce v miestnej komunite je aj prezidentom kolumbijskej pobočky Nadácie Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN). Odvtedy, čo sa pred niekoľkými rokmi vrátil do svojej vlasti, chce u svojich veriacich prebudiť pocit, že hoci žijú v chudobnej krajine, majú čo ponúknuť a že môžu robiť skvelé veci, ak každý dá zo seba trochu toho, čo má. O. Astolfo využil obdobie pandémie mimoriadne plodne. Venoval čas kázaniu evanjelia prostredníctvom sociálnych sietí. Najprv veľmi amatérskym spôsobom, ale teraz s profesionálnym tímom, ktorý ho v tomto úsilí podporuje. Takto si spomína na začiatky svojej činnosti: “Mám 101-ročnú babičku a tá je tým najlepším fanúšikom, akého môžete mať, pretože má rada hovorené slovo. Ona ma poprosila, aby som jej nahrával kázne na mobilný telefón. Neskôr dostala tablet, aby si ich mohla všetky nasťahovať. Potom som nahrával podcasty, až som prišiel k videozáznamom.” Na sociálnych sieťach o. Astolfo zdieľa so svojimi divákmi veľmi hodnotný obsah. Veriaci stále viac a viac prahnú po jeho homíliách, priťahuje ich svojím príkladom, vyrovnanosťou a skúsenosťami. Pozorne sledujú, ako zasvätil svoj život službe Bohu pod ochranou Kráľovnej pokoja.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria, Moje srdce zvíťazí. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.