Jednej noci som sa zobudila s nevýslovnou bolesťou v oblasti ľavej lopatky. Ľavou rukou som dokázala pohnúť len s vypätím posledných síl a za strašných bolestí. Bolestný víkend, ktorý ma čakal, ma neustále nútil myslieť na Ježišovu ranu na ramene, ktorú mu spôsobil ťažký kríž a ktorá bola pre neho bolestivejšia ako všetky ostatné rany. Nedokázala som ani ležať, skôr som postávala alebo sedela. Stále som však ďakovala nebeskému Otcovi za tento kríž, ktorý mi sadol ako presne na mňa.

Napokon mi môj všeobecný lekár odporučil neurológa. Počítačová tomografi a odhalila, že šiesty krčný stavcový nerv je pomliaždený a silne zapálený. Začala som sa vtedy modliť túto Novénu ku cti nebeského Otca. Na sviatok Panny Márie Lurdskej, t. j. 11. februára − teda presne v deň, keď sme založili naše Dielo nebeského Otca − som si zrazu v popoludňajších hodinách uvedomila, že môžem voľne hýbať ľavou rukou, úplne bez obmedzenia a bolesti. Takisto som dokázala opäť zopnúť ruky a dobrorečiť nášmu Bohu. Bola – a dodnes som − uzdravená. Bol to deviaty deň modlitby novény ku cti môjho milovaného nebeského Otca, ktorému týmto svedectvom z celého srdca ďakujem.

Monika Waldhier

Tento úryvok pochádza z brožúrky Novéna ku cti nebeského Otca, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.