kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Články

Svedectvo o uzdravení

Jednej noci som sa zobudila s nevýslovnou bolesťou v oblasti ľavej lopatky. Ľavou rukou som dokázala pohnúť len s vypätím posledných síl a za strašných bolestí. Bolestný víkend, ktorý ma čakal, ma neustále nútil myslieť na Ježišovu ranu na ramene, ktorú mu spôsobil ťažký kríž a ktorá bola pre neho bolestivejšia ako všetky ostatné rany. …

Články

Majstrovské dielo nebeského Otca: Najsvätejšia Panna Mária

„Tak ako podľa zákonov prírody musí mať dieťa svojho otca a matku, tak podľa zákonov milosti musí mať aj pravé dieťa Cirkvi svojho nebeského Otca − Boha i svoju Matku − Máriu. Ak sa niekto chváli, že jeho nebeským Otcom je Boh, ale nemá pravú synovskú lásku k Márii, potom je klamár… (a Boh mu …

Články

Kto je Boh?

„Verím v Boha“: toto prvé tvrdenie Vyznania viery je aj najzákladnejšie. Celý Symbol viery hovorí o Bohu a aj keď hovorí o človeku a o svete, robí to vo vzťahu k Bohu. Všetky články Kréda závisia od prvého, podobne ako Božie prikázania rozvíjajú prvé prikázanie. (2083) Ostatné články nám umožňujú lepšie poznať Boha takého, aký …