„Verím v Boha“: toto prvé tvrdenie Vyznania viery je aj najzákladnejšie. Celý Symbol viery hovorí o Bohu a aj keď hovorí o človeku a o svete, robí to vo vzťahu k Bohu. Všetky články Kréda závisia od prvého, podobne ako Božie prikázania rozvíjajú prvé prikázanie. (2083) Ostatné články nám umožňujú lepšie poznať Boha takého, aký sa postupne zjavoval ľuďom. „Veriaci teda správne najprv vyznávajú, že veria v Boha.“ (KKC 199)

Tip na knihu: Nebeský Otec hovorí k svojim deťom, Zadosťučinenie a odprosenie Boha,Poznáme Boha Otca?. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.