Pane, nerobíš všetky znamenia a zázraky, o ktoré žiadam, lebo nechceš, aby som upadol do ich otroctva. Nauč ma slobode v láske, ktorú mi dávaš. Dovoľ mi zažiť, čo znamená byť tvojím dieťaťom, a svedčiť o tom v každej chvíli, ktorú mi dnes daruješ. Nech nepremeškám jedinú príležitosť hlásať tvoje kráľovstvo.

Svätá Rita, dostala si mnoho znamení Božej prítomnosti, o ktoré si ale nikdy nežiadala. Nauč ma tomuto postoju pokory pred Pánom, aby som vždy predovšetkým pamätal na jeho lásku. Podnieť moje srdce k neustálej vďačnosti. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 365 dní so svätou Ritou, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.