Zamilovaní sa nikdy neunavia, keď si navzájom hovoria: „Milujem ťa.“ To platí aj pre rodičov a ich deti. Keď niekomu poviete, že ho milujete, môže sa to zdať ako opakujúci sa výrok, neustále opakovanie tých istých slov, ale každý vie, že povedať niekomu, že je milovaný, nikdy nie je rutinné alebo nudné. Zakaždým, keď sa táto veta vysloví, je nová a svieža. Ctihodný Fulton Sheen to vyjadril slovami:

„Keď sa modlíme ruženec – hovoríme Bohu, Najsvätejšej Trojici, vtelenému Spasiteľovi, Božej Matke: ‚Milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa.‘“

Modlitbou ruženca vyjadrujeme svoju vďačnosť Ježišovi a Márii tým, že si pripomíname ich nesmiernu obetavú lásku k nám. Tento úkon pobáda Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Márie, aby na nás vyliali nespočetné milosti. Prejavy lásky od nás odplácajú darmi lásky z neba.

Svätí a pápeži vo svojich spisoch často poznamenali, že nikto nie je schopný milovať Máriu viac než Ježiš. Preto sa Ježiš neurazí, keď sa modlíme ruženec. Naopak, on sám má veľkú radosť z modlitby ruženca jeho učeníkov, lebo modliť sa ruženec znamená položiť duchovné ruže k nohám jeho Matky. Táto prax by ho nikdy neurazila. Všetky deti by urobili dobre, keby priniesli svojej matke kyticu kvetov ako prejav lásky. Vari by Ježiš neinšpiroval ostatných, aby urobili tie isté láskyplné činy, ako to robí on sám? Koniec koncov, podelil sa o dar svojej matky so všetkými učeníkmi, keď visel na kríži. Keď sa teda modlíme ruženec, aj my sme schopní položiť krásne vence ruží k nohám našej nebeskej Matky. Táto prax vlieva radosť do jej srdca a veľmi teší srdce nášho Spasiteľa.

Keď sa modlíme ruženec, ukazujeme, že sme verní Božiemu slovu, v ktorom sa výslovne uvádza, že všetky pokolenia majú Máriu nazývať blahoslavenou (porov. Lk 1, 48). Výstižne to vyjadril blahoslavený Jakub Alberione:

„Ruženec je najjednoduchší spôsob, ako si ctiť Boha a preblahoslavenú Pannu. Je to najistejšia cesta k víťazstvu nad duchovnými nepriateľmi. Je to najvhodnejší spôsob, ako napredovať v čnostiach a svätosti.“

Tento úryvok pochádza z brožúrky Ako sa modliť ruženec, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.