“Ktokoľvek zomrie oblečený v tomto škapuliari, nebude trpieť večným ohňom!” povedala Panna Mária z Hory Karmel sv. Šimonovi Stockovi 16. júla 1251.

Diabol povedal Otcovi Velascovi: “Vyzleč to! Vezmi preč ten habit, ktorý od nás odháňa toľko duší! Všetci tí, ktorí sú v ňom oblečení, zomrú a utečú nám!” Potom zlí duchovia vykrikovali, že ich obzvlášť trápia tri veci: meno Ježiš, meno Márie a škapuliar z Hory Karmel.”

Príbehy hnedého škapuliara

Počas španielskej občianskej vojny v tridsiatych rokoch bolo sedem komunistov odsúdených na trest smrti kvôli svojim zločinom. Karmelitánsky kňaz sa snažil mužov pripraviť na smrť, ale oni odmietli. Ako poslednú možnosť priniesol mužom cigarety, jedlo a víno a ubezpečil ich, že nebude hovoriť o náboženstve. O chvíľu sa spriatelili, a preto ich požiadal o jednu malú láskavosť: “Dovolíte mi, aby som položil škapuliar na každého z vás?” šesť z nich súhlasilo, no jeden odmietol. Čoskoro všetci, ktorí mali na sebe škapuliar, požiadali o spoveď. Siedmy naďalej odmietal. Ostatní ho prosili, aby si ho obliekol, nemusí urobiť nič viac. On naveľa privolil. Ráno, keď sa blížil čas popravy, siedmy človek sa jasne vyjadril, že nepožiada o kňaza. Hoci mal na sebe škapuliar, bol odhodlaný zomrieť ako nepriateľ Boha. Nakoniec zaznel príkaz, výstrel vykonal svoje smrtiace poslanie a sedem bezvládnych tiel ľahlo do prachu. Škapuliar sa záhadne našiel približne 50 krokov od tela. Šesť mužov zomrelo s Máriinym škapuliarom, siedmy zomrel bez neho.

Svätý Claude nám pripomína: “Pýtate sa, čo ak budem chcieť zomrieť vo svojich hriechoch? “Odpovedám: Potom zomriete vo svojich hriechoch, ale nezomriete oblečení vo svojom škapuliari.” Svätý Claude rozpráva príbeh o mužovi, ktorý sa trikrát pokúsil utopiť. Bol zachránený proti vlastnej vôli. Nakoniec si uvedomil, že nosí škapuliar. Rozhodnutý vziať svoj život, strhol škapuliar z krku a skočil do vody. Bez Máriinho ochranného habitu sa vyplnilo jeho prianie a zomrel vo svojich hriechoch.

Choďte a požiadajte si o hnedý škapuliar požehnaný kňazom a poproste ho, aby vás zapísal do Bratstva hnedého škapuliara. Verne ho noste. Vykonávajte svoje povinnosti (modlitby). Žite čistý život. A vytrvajte až do konca.

Tipy na knihy: Pod ochranou škapuliara, Posvätný škapuliar dar Matky Božej, Modlitby a pobožnosti k Panne Márii Škapuliarskej