Večný Otče, cez najčistejšie Máriine ruky ti obetujem krv, ktorú Ježiš prelial s láskou vo svojom utrpení a ktorú každý deň obetuje v eucharistickej obeti. Spájam svoje modlitby, skutky a utrpenia v tomto dni s Božou obetou na odčinenie svojich hriechov, za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci a za potreby svätej Cirkvi. Zvlášť ti ju obetujem na úmysly Svätého Otca a za túto potrebu, ktorá mi veľmi leží na srdci… (vysloviť). Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby ku Kristovej krvi, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.