Svätá Trojica, jediný Bože, na príhovor Bohorodičky Panny Márie, svätého Michala Archanjela, všetkých anjelov a svätých ťa úpenlivo prosím o tú veľkú milosť premôcť temné sily na slovenskej zemi i na celom svete.

Odvolávam sa na zásluhy umučenia nášho Pána Ježiša Krista, jeho drahocennej krvi preliatej za nás i jeho svätých rán, agónii na kríži i všetkých utrpení znášaných počas umučenia i cez celý život nášho Pána a Spasiteľa.

Prosíme ťa, Ježišu Kriste, vyšli svojich anjelov, aby uvrhli zlé mocnosti do pekelných priepastí, aby na slovenskej zemi i na celom svete nastalo Božie kráľovstvo, aby sa Božia milosť mohla rozliať do každého ľudského srdca, aby náš národ i všetky národy celého sveta mohli okúsiť Boží pokoj.

Naša Pani, úpenlivo ťa prosíme, vyšli svojich anjelov, aby uvrhli do pekelných priepastí všetkých zlých duchov, ktorí majú byť zatratení. A ty, vodca nebeských zástupov, dokonaj toto dielo, aby nás Božia milosť mohla neustále sprevádzať.

Priveď všetky nebeské zástupy, aby zlé sily boli uvrhnuté do pekelných priepastí. Použi celú svoju moc, aby premohla Lucifera i jeho anjelov, ktorí sa postavili proti Božej vôli a teraz chcú ničiť ľudské duše. Premôž ich, lebo viem, že máš takú moc.

A nám vypros milosť pokoja a Božej lásky, aby sme sa ponáhľali za Kristom do nebeského kráľovstva. Amen.

KAŽDÉ POMODLENIE TEJTO MODLITBY SPÔSOBÍ UVRHNUTIE 50-TISÍC ZLÝCH DUCHOV DO PEKELNÝCH PRIEPASTÍ.

To je veľká milosť! Pamätajte na to, aby ste sa pomodlili túto modlitbu čo najčastejšie. Zakaždým bude také množstvo zlých duchov uvrhnutých do pekelných priepastí. To je veľký Boží dar odovzdaný skrze mňa, svätého Michala Archanjela, v tomto mimoriadnom čase. Hľa, pekelné mocnosti sa budú báť tejto modlitby, lebo veľký zástup zlých bude musieť byť uvrhnutých do pekelných priepastí. To spôsobí veľké uvoľnenie na celom svete.

Tip na knihy: 21 dní s Michalom Archanjelom, 100 modlitieb k anjelom. Knihy si môžete zakúpiť na Zachej.sk.