Nábožná, nesmierne silná modlitba Memorare sa začína pokornou prosbou: „Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária…“ Mnohí z nás už zrejme počuli tieto slová i celú modlitbu, ktorá po nich nasleduje, no možno sa ju nedokážu spamäti pomodliť, alebo nepoznajú jej históriu a duchovné ovocie, ktoré sa rodí zo začlenenia tejto pobožnosti do nášho života. Hlbšie preniknutie do zmyslu tejto pokornej prosby o pomoc a príhovor, adresovanej našej nebeskej Matke a jej prijatie ako prirodzenej súčasti do nášho každodenného života, nám pomôže prehĺbiť náš vzťah s Pánom a otvorí nám dvere k získaniu mnohých milostí. Ako nám pripomína svätý Maximilián Kolbe: „Naša závislosť od Márie je väčšia, než si vôbec dokážeme predstaviť.“

Stručne o histórii modlitby Memorare

Najznámejšie a najúčinnejšie ústne modlitby, akými sú Otče náš a Zdravas’, majú biblické korene a sú všeobecne známe od samotných počiatkov tradície Cirkvi. Na rozdiel od nich je história modlitby Memorare omnoho zahmlenejšia. Jej názov – Memorare – je latinskou podobou jej úvodných slov „Rozpamätaj sa“. Memorare je v skutočnosti úryvkom vyňatým z dlhšej mariánskej modlitby Ad sanctitatis tuae pedes, dulcissima Virgo Maria. Modlitba Memorare sa často, avšak mylne pripisuje svätému Bernardovi z Clairvaux. Dôvodom tohto omylu je, že ju v 17. storočí mimoriadne spopularizoval iný kňaz s podobným menom – páter Claude Bernard. Ten sa vrúcne modlieval Memorare a bol presvedčený, že práve táto modlitba viedla k jeho zázračnému uzdraveniu. Ako prejav vďaky a úcty k Panne Márii dal vytlačiť okolo 200 000 kópií tejto modlitby vo viacerých jazykoch s cieľom rozšíriť ju po celom európskom kontinente. Popularita Memorare naďalej vzrastala. Je známe, že okrem iných sa ju často modlieval aj svätý František Saleský. Ako sme mohli vidieť, o jej sile sa presvedčila aj jedna z najväčších novodobých svätíc – Matka Tereza, ktorá ju horlivo rozširovala medzi svojimi chudobnými.

Tento úryvok pochádza z knihy Expresná novéna Matky Terezy, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.