kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Knihy

Expresná novéna Matky Terezy

Expresná novéna Matky Terezy je duchovnou „vychytávkou“ zakladateľky Misionárok lásky. Zvykla sa ju modlievať v mimoriadnej časovej tiesni, keď potrebovala rýchlu odpoveď a pomoc zhora. Novéna pozostáva z deviatich opakovaní modlitby Memorare (Rozpamätaj sa). Táto novéna vyjadrovala dôveru Matky Terezy v moc príhovoru Panny Márie – sprostredkovateľky všetkých milostí. Matka Tereza z Kalkaty chcela, aby …

Modlitby

Spoznajte silnú mariánsku modlitbu Memorare

Nábožná, nesmierne silná modlitba Memorare sa začína pokornou prosbou: „Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária…“ Mnohí z nás už zrejme počuli tieto slová i celú modlitbu, ktorá po nich nasleduje, no možno sa ju nedokážu spamäti pomodliť, alebo nepoznajú jej históriu a duchovné ovocie, ktoré sa rodí zo začlenenia tejto pobožnosti do nášho života. Hlbšie preniknutie …

Modlitby

Potrebujete rýchlu pomoc? Pomodlite sa expresnú novénu Matky Terezy

Modlitba „Memorare – Rozpamätaj sa“ sa odrieka deväťkrát za sebou. Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária,že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený,kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomocalebo o príhovor žiadal.Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe,Matka, Panna panien, sa ponáhľam,k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem,ja úbohý hriešnik.Matka večného Slova, …

Články

Prevratná vízia Matky Terezy o kresťanoch

Matka Tereza sa stala príkladom sebaobetovania a dobročinnosti pre celý svet. Do hĺbky pochopila učenie Ježiša Krista a sama toto učenie žila, keď slúžila utláčanému svetu. Pre svoju vieru dokázala precízne premýšľať o láske, modlitbe, obetovaní sa, službe, chudobe, odpustení a mnohému celou svojou duchovnosťou. Oplývala tiež hlbokou nádejou, silnou vierou v Boha a prevratnou …