Svätý archanjel Rafael, prekypujúci plnosťou moci, k tebe sa utiekame v našich chorobách a neduhoch. K tebe, archanjelovi uzdravenia, ktorý nám vyprosuješ dobrá od milosrdného Otca i Syna – obetovaného Baránka, i Ducha Svätého – ich vzájomnej lásky.

Vieme, že skutočným nepriateľom nášho života je hriech. Hriechom vstúpili do našich dejín choroba a smrť, hriechom bola zahmlená naša podobnosť so Stvoriteľom. Hriech, ktorý všetko rozvracia, nás odvracia od večnej blaženosti, ku ktorej sme povolaní.

Pred tebou, svätý Rafael, poznávame, že sme ako malomocní, ako Lazár v hrobe. Pomôž nám prijímať Božie milosrdenstvo, najmä dobrou spoveďou, a uskutočňovať dobré predsavzatia, ktoré sme si vzbudili. Takto sa v nás roznieti kresťanská nádej, prameň pokoja a vyrovnanosti.

Rafael, Boží liek, ty nám pripomínaš, že hriech znepokojuje našu myseľ, zatemňuje našu vieru, robí nás slepými voči Bohu, hluchými voči jeho slovu a nemými, ktorí sa už nedokážu modliť. Preto ťa prosíme, znovu v nás roznieť vieru a pomáhaj nám, aby sme ju odvážne a vytrvalo prežívali v spoločenstve svätej Božej Cirkvi.

Vidíš, náš mocný orodovník, že naše srdcia sú vyprahnuté pre naše hriechy a tvrdé ako kameň. Preto ťa prosíme, urob ich poslušnými a pokornými, aby tak, ako Kristove srdce, dokázali každého bez rozdielu milovať a všetkým odpúšťať. Priveď nás k eucharistii, aby sme z našich svätostánkov čerpali pravú lásku a schopnosť úplne sa darovať bratom a sestrám.

Hľadáme všetky prostriedky na vyliečenie našich chorôb a udržanie telesného zdravia, ale keďže si uvedomujeme, že to, čo ničí našu dušu i telo, je v prvom rade hriech, prosíme ťa, aby si zahojil všetky naše rany a pomáhal nám viesť striedmy a obetavý život, ktorý zahalí naše telo do čistoty a nevinnosti. Takto sa viac pripodobníme našej nebeskej Matke, Nepoškvrnenej Panne plnej milosti.

To, čo si vyprosujeme pre seba, daj i tým, ktorí sú od nás vzdialení a všetkým, ktorí sa nevedia modliť. Osobitným spôsobom ti zverujeme jednotu našich rodín. Múdry a dobrotivý vodca, vypočuj našu modlitbu a sprevádzaj nás po ceste k Bohu Otcovi, aby sme raz mohli spoločne s tebou naveky chváliť jeho nekonečné milosrdenstvo. Amen.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k anjelom, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.