Klaniame sa ti, najmilší Pane, Ježišu Kriste, ako svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi, lebo ty si sa narodil v jaskyni, aby si nás vyslobodil z temnoty hriechu, privinul k sebe a roznietil v nás svoju lásku.

Uznávame a volíme si ťa za svojho Kráľa a Pána a obetujeme ti všetky city svojho úbohého srdca.

Drahý Ježišu, Pane a Bože náš, prijmi dobrotivo túto obeť, aby bola hodná tvojej velebnosti, odpusť nám naše viny, osvieť nás a zapáľ v nás svätý oheň, ktorý si priniesol na svet, aby si ho roznietil v našich srdciach.

Učiň, nech naša duša tu na zemi vždy hľadá tvoju väčšiu česť a chválu, aby raz mohla v nebesiach hľadieť na tvoju nekonečnú krásu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Pražské Jezuliatko, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.