Modlíme sa deväť dní za sebou celú modlitbu:

• Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu tajomstvo narodenia božského Spasiteľa, na svoju spásu i spásu celého sveta.
Sláva Otcu…

• Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu utrpenie presvätej Panny a svätého Jozefa, ktoré prežili na dlhej a namáhavej ceste z Nazareta do Betlehema, ako aj zármutok ich sŕdc, keď nenašli miesto, kam by sa ukryli pred bezprostredným narodením Spasiteľa sveta, na svoju spásu i spásu celého sveta.
Sláva Otcu…

• Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu útrapy, ktoré znášal Ježiško v jasliach, kde sa narodil, zimu, ktorou trpel, slzy, ktoré prelial, i jeho nežný plač, na svoju spásu i spásu celého sveta.
Sláva Otcu…

• Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu bolesť, ktorú božské Jezuliatko cítilo vo svojom nežnom telíčku, keď sa podrobilo obriezke, obetujem ti prevzácnu krv, ktorú vtedy prvýkrát prelialo za spásu celého ľudského pokolenia, na svoju spásu i spásu celého sveta.
Sláva Otcu…

• Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu pokoru, umŕtvenie, trpezlivosť, lásku a všetky cnosti Jezuliatka, na svoju spásu i spásu celého sveta. Ďakujem ti, milujem ťa a nekonečne ti dobrorečím za toto nevýslovné tajomstvo vtelenia božského Slova.
Sláva Otcu…

A Slovo sa telom stalo, a prebývalo medzi nami. Modlime sa. Bože, ktorého jednorodený Syn sa zjavil v podstate ľudského tela, a poznali sme ho nám zjavne podobného, prosíme, daj, aby sme si zaslúžili byť vnútorne pretvorení, skrze neho, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Pražské Jezuliatko, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.