Duchu Svätý, Duch posvätenia a všetkej svätosti, zhliadni na nás, ako sa v najpokornejšej adorácii tvojej božskej velebnosti skláňame pred tvojím trónom. Chceme ti ďakovať za všetky milosti a požehnania, ktoré sme kedy od teba dostali, a so skrúšeným srdcom prosiť o odpustenie za naše početné hriechy a za našu nevďačnosť. Nehľaď na naše previnenia, Duchu Svätý, ale vo svojom bezhraničnom milosrdenstve zapáľ naše srdcia túžbou po vlastnom posvätení.

Odteraz urobíme, čo je v našich silách, aby sme ťa potešili a vzdali ti vo všetkom väčšiu česť a chválu a aby sme odčinili svoje hriechy a skutočne napravili svoje životy. Zriekame sa hriechu a všetkých pozemských náklonností a vkladáme sa do služby tvojej lásky.

Sami však nič nezmôžeme – len ty, Svätý Duch a náš Posvätiteľ, môžeš urobiť zázrak a hriešnikov obrátiť na svätých. Zľutuj sa nad nami úbohými a neodmietni nás, hoci sme nehodní tvojej otcovskej láskavosti. Nechceme klásť tvojej milosti žiadne prekážky, ale sa bezvýhradne poddať jej sladkému jarmu. Očisti nás slzami nášho pokánia a Baránkovou krvou. Osvieť nás svetlom svojich nebeských vnuknutí. Zapáľ v našich srdciach oheň božskej dobročinnosti a obdaruj nás veľkou láskou k modlitbe a ku všetkým cnostiam, ktoré v nás tak rád vidíš.

Otče chudobných, Darca nebeských darov, čo najpokornejšie ťa prosíme: pre zásluhy nášho Spasiteľa a na príhovor tvojej nepoškvrnenej Nevesty, našej Matky, vypočuj nás a pomôž nám, aby sme boli celí tvoji, ako si ty praješ byť celý náš.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna k Duchu Svätému: Prosba o jeho sedem darov, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.