kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 6 z 6 VÝSLEDKOV
Modlitby

Modlitba študenta k dieťaťu Ježišovi

Dieťa Ježiš, večná a vtelená múdrosť, ty všetkým hojne udeľuješ svoje milosti a zvlášť študujúcej mládeži, ktorá sa ti odovzdáva. Zhliadni preto milostivo i na mňa, ktorý ťa vzývam, aby si ma ochraňoval v mojom štúdiu. Ty, Boží muž, si Pánom poznania, prameňom múdrosti a pamäti, príď na pomoc mojej slabosti. Osvieť moju myseľ a …

Modlitby

Modlitba za uzdravenie chorého

Dieťa Ježiš, Pán života i smrti, ja, aj keď nehodný a úbohý služobník, sa ti klaniam a prosím ťa o uzdravenie (uvádza sa meno osoby), ktorý/-á je mi taký/-á blízky/-a. Osoba, ktorú ti zverujem, veľmi trpí mnohými bolesťami a nemôže nájsť inú úľavu než v tvojej všemohúcnosti, do ktorej vkladá všetky svoje nádeje. Uľav jej, …

Modlitby

Modlitba k dieťaťu Ježišovi

Túto modlitbu sa veriaci modlia každý večer v chráme Pražského Jezuliatka v Arenzane v Taliansku. Sväté dieťa Ježiš, ty udeľuješ svoje milosti tým, ktorí ťa vzývajú, zhliadni na nás, ktorí kľačíme pred tebou, a vyslyš našu modlitbu. Zverujeme ti všetkých svojich úbohých, ktorí sú v núdzi a dôverujú tvojmu božskému Srdcu. Vztiahni k nim svoju …

Modlitby

Vianočná novéna k Pražskému Jezuliatku

Modlíme sa deväť dní za sebou celú modlitbu: • Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu tajomstvo narodenia božského Spasiteľa, na svoju spásu i spásu celého sveta.Sláva Otcu… • Večný Otče, obetujem na tvoju česť a slávu utrpenie presvätej Panny a svätého Jozefa, ktoré prežili na dlhej a namáhavej ceste z Nazareta do Betlehema, …

Modlitby

Modlitba k Jezuliatku

Klaniame sa ti, najmilší Pane, Ježišu Kriste, ako svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi, lebo ty si sa narodil v jaskyni, aby si nás vyslobodil z temnoty hriechu, privinul k sebe a roznietil v nás svoju lásku. Uznávame a volíme si ťa za svojho Kráľa a Pána a obetujeme ti všetky city svojho úbohého srdca. Drahý Ježišu, …

Články

List Ježiškovi od Panny Márie

Pamätám si, ako by to bolo včera. Hýbal si sa vo mne a ja som vôbec netušila, k akému úžasnému dobrodružstvu ma Pán pozval. Dieťa navždy zmení život matky, ale v mojom prípade to bolo nepochopiteľné. Prežívala som niečo ako nebeský sen. S chvením som si spomenula na svetlo, ktoré ma náhle obklopilo zhora, ale …