Nechaj sa láskyplne viesť Božou prozreteľnosťou, či už bude od teba chcieť, aby si kráčal po zemi a cez púšte, alebo po vodách zmyslových a duchovných útech. Drž v ruke svoju duchovnú kytičku, a ak aj zacítiš nejakú inú lahodnú vôňu, neprestaň privoniavať k svojim duchovným kvietkom, lebo duchovnú kytičku nosíme so sebou na to, aby sme nezostávali pridlhý čas bez duchovnej útechy a potešenia.

Nech by sa Ježišovi zapáčilo uviesť ťa do akéhokoľvek rozpoloženia, skalopevne vytrvaj, aby celé tvoje srdce patrilo len jemu, pretože pre teba niet lepšej veci než toto. Prostredníctvom ustavičného zriekania sa svojich pozemských náklonností si úplne vyzleč svoj väzenský odev a nepochybuj o tom, že nebeský Kráľ ťa zaodeje do kráľovskej róby, aby ťa pritiahol k svojej svätej láske.

V tvojom srdci vidím skalopevné odhodlanie slúžiť Bohu, čo ma uisťuje o tom, že sa budeš všemožne usilovať, aby si si pomocou vernosti v praktizovaní svätých pobožností a plnení si každodenných povinností nadobudla celú plejádu čností. Musím ťa však upozorniť na jednu vec, ktorá ti určite nie je neznáma. Keď sa ti stane, že pre ľudskú slabosť zanedbáš niečo z toho, čo si si predsavzala, netreba sa tomu diviť, a namiesto toho na jednej strane zavrhni urážku, ktorej sa takýmto spôsobom dostalo Bohu, a na druhej strane si vzbuď postoj radostnej pokory, ktorá nám umožňuje vidieť a spoznať našu biedu.

(List sv. Pátra Pia z 12. januára 1917 adresovaný Erminii Garganiovej − Korešpondencia, zv. III, s. 669)

Tento úryvok pochádza z knihy 365 dní s Pátrom Piom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.