Ó, najmilovanejšia Ježišova dcéra, keby sme boli odkázaní len na vlastné sily, ustavične by sme padali a ani chvíľu by sme nevydržali stáť na nohách. Preto sa pokor pri presladkom pomyslení na to, že spočívaš v božskom náručí Ježiša Krista, najlepšieho zo všetkých otcov, ako maličké nemluvňa na rukách svojej matky, a pokojne spávaj, naplnená istotou, že Boh ťa povedie tam, kde nájdeš svoje najväčšie šťastie. Kde je v našej duši miesto pre strach, keď sa nám dostalo uistenia, že len čo sa celí zasvätíme Bohu, spočinieme v jeho nežnom náručí?!

Tvoj strach zo spáchaných hriechov, o ktorom hovoríš, že ho pociťuješ, je v skutočnosti ilúziou, diablovým klamom, prostredníctvom ktorého sa ti snaží spôsobovať trápenie. Azda si ich už nevyznala vo svätej spovedi? Čoho sa teda bojíš? Vykáž tohto trudnomyseľného niktoša zo svojho srdca, a potom si ho naplň svätou, neobmedzenou dôverou v Boha, dokorán otvoriac dvere Ježišovi. Uver, že on nie je krutým katom, ako ti ho vykresľuje tento páchateľ neprávosti, ale Baránkom, ktorý sníma hriechy sveta a nevýslovnými vzdychmi sa za nás prihovára u Otca, aby nám udelil dar večnej spásy.

Mýliš sa, ak si presvedčená o tom, že – ako sama hovoríš – Ježiš ťa zavrhol. Dôveruj mu a neboj sa, pretože nemáš žiaden dôvod báť sa. To, čo ti dáva zakúšať náš najmilší Spasiteľ, nie je prejavom jeho zavrhnutia, ale lásky, ktorú voči tebe prechováva. Nenachádzam slová, ktorými by som mohol poďakovať Pánovej dobrote za to, ako láskyplne s tebou zaobchádza a ako nežne ťa chráni. Zlý ťa chce presvedčiť, že si bezbrannou obeťou jeho útokov a Božieho zavrhnutia. Ty mu však never ani slovo, lebo ťa chce oklamať. Pohrdni ním v Ježišovom mene a v mene jeho najsvätejšej Matky. Nikdy sa nespoliehaj na seba samu. Všetku svoju dôveru vlož v Boha, len od neho očakávaj posilu a pomoc, a nežiadaj si, aby si bola za každú cenu vyslobodená zo svojho terajšieho rozpoloženia. Nechaj Ducha Svätého nerušene v tebe pôsobiť. Odovzdaj sa do jeho vedenia a neboj sa. Veď on je taký múdry, jemný a ohľaduplný, že môže spôsobovať jedine dobro. Aký je len tento Duch Tešiteľ dobrý ku všetkým, a ešte väčšmi k tebe, ktorá ho celým srdcom hľadáš!

(List sv. Pátra Pia z 29. marca 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej – Korešpondencia, zv. II, s. 60)

Tento úryvok pochádza z knihy 365 dní s Pátrom Piom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.