„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky,“ povedal svätý Ján Krstiteľ, keď zopakoval Izaiášove slová. (Lukáš 3,4)

Ján Krstiteľ nás vyzýva, aby sme sa pripravili na príchod Pána a aby sme boli pripravení na príchod Krista nielen všeobecne do sveta, ale aj osobitným spôsobom do srdca každého z nás.

Tento hlas, ktorý kričí na púšti, nám hovorí, aby sme boli bdelí, pripravení, pripravení – narovnať naše cesty, lebo Pán prichádza, Baránok Boží prichádza, Kristus prichádza!

Najlepší spôsob, ako sa pripraviť na Ježišov príchod, je využiť sviatosť zmierenia v tomto adventnom období. To je niečo, k čomu sme všetci povolaní. Ak cítite to povolanie a túžbu ísť na spoveď v tomto adventnom období, je dôležité pripraviť sa na prijatie tejto nádhernej sviatosti.

Tu sú tri spôsoby, ako to môžeme urobiť:

1) Buďte pripravení pred vstupom do spovednice
Základom našej prípravy pred spovedaním je spytovanie svedomia. Inými slovami, premýšľame o tom, ako dlhý čas uplynul od našej poslednej spovede a aké hriechy sme spáchali za ten čas. Nebojte sa, nie ste jediný hriešnik! Každý z nás zápasí s pokušením a hriechom. Ako novovysvätený kňaz a spovedník som sa naučil, že mnohí ľudia zápasia s rovnakými druhmi hriechov. Jedna z diablových taktík, ako nás držať v našich hriešnych cestách, nás núti myslieť si, že sme sami. Ale toto je lož. V našom boji proti pokušeniu a hriechu nie sme sami. Všetci sme povolaní preskúmať samých seba a zistiť, kde sme vo svojom živote zlyhali pri plnení Pánovej vôle.

2) Buďte pripravení počas spovede
Keď vstúpime do spovednice a pristúpime k sviatosti, môžeme sa pripraviť otvorením svojho srdca Božej láske, milosrdenstvu a milosti, ktoré na nás vylieva prostredníctvom svojho kňaza. Svätý František Saleský vo svojej knihe “Úvod do zbožného života” napísal o dôležitosti počúvania kňaza v spovednici:

„Choď k svojmu spovedníkovi; otvor mu svoje srdce; odhaľ mu všetky zákutia svojej duše a prijmi radu, ktorú ti [kňaz] dáva, s najväčšou pokorou a jednoduchosťou.”

„Boh má nekonečnú lásku k poslušnosti. Často dáva užitočné rady, ktoré prijímame od iných, najmä [od] tých, ktorí vedú naše duše [našich kňazov].“

Takto môžeme byť pripravení, byť formovaní radou kňaza a Duchom Svätým pôsobiacim v našom srdci v tej sviatostnej chvíli.

3) Buďte pripravení po spovedi
Ako môžeme byť pripravení po našej spovedi?

Môžeme sa pripraviť na pokánie a pochopiť, že sme posilnení, aby sme sa odvrátili od hriechu. Je dôležité robiť pokánie, ktoré nám dáva kňaz (ako keď sa toľko modlíme Otče náš alebo Zdravas Mária), ale nemali by sme si myslieť, že pokánie je podmienkou pre Božie milosrdenstvo. Božie odpustenie je neobmedzené a nezávisí od nášho pokánia. Pokánie nám však pomáha dosiahnuť zadosťučinenie za náš hriech a pomáha nám znovu si upevniť dobré, sväté návyky. (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1494)

Okrem pokánia nám Boh v tejto sviatosti dáva aj milosť, aby sme už nehrešili. Zatiaľ čo táto sviatosť je o vyznávaní našich hriechov a obetovaní svojich nedostatkov Bohu, je tiež o prijatí sily a milosti byť lepšími kresťanmi, byť lepšími nasledovníkmi Krista.

A samozrejme, sme nedokonalé ľudské bytosti, ktoré nakoniec znova a znova zlyhajú. Ale máme neustálu Božiu lásku, milosrdenstvo a odpustenie, ktoré nám pomáhajú na našich duchovných cestách. Príprava na spoveď nám môže pomôcť pripraviť sa na Kristov príchod v tomto adventnom období.
Na spoveď sa môžeme pripraviť spytovaním si svedomia, pri spovedi otvorením sa pôsobeniu Ducha Svätého prostredníctvom kňaza a po spovedi v rozhodnutí už nehrešiť a spolupracovať s nádhernou Božou milosťou.

Prosme o milosť vykročiť, aby sme sa zmierili s Bohom cez sviatosť zmierenia, aby naše srdcia boli skutočne pripravené na Kristov príchod na Vianoce.

Zdroj: Churchpop

Tip na knihu: 7 tajomstiev svätej spovede, Milosrdenstvu v ústrety. Knihy nájdete na stránke zachej.sk.