Posolstvo z 15. decembra 1984
Chcem, aby ste v dňoch vianočnej novény rozjímali o týchto veciach: 1. otvorte svoje srdcia, pretože Ježiš v nich chce prežívať toto vianočné obdobie. 2. privítajte Vianoce s radosťou. 3. na Vianoce sa očistite (spoveď). 4. odteraz nech je Ježiš vo vašom srdci na prvom mieste. 5. dovoľte Ježišovi rozdávať vám radosť. 6. nech je láska vo vašich slovách. 7. narodí sa vám Bohočlovek, ktorý chce zjednotiť svet. 8. žite v Ježišovi. 9. neodlučujte sa od Vianoc.

Posolstvo z 20. decembra 1984
Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste urobili niečo konkrétne pre Ježiša Krista. Želám si, aby každá rodina farnosti priniesla na znak odovzdanosti Ježišovi, po jednom kvete do dňa radosti. Prajem si, aby každý člen rodiny položil k jasliam po jednom kvete, aby Ježiš mohol prísť a vidieť vašu oddanosť k nemu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 

Posolstvo z 21. decembra 1984
Milé deti! Želám si, aby ste boli kvetom, ktorý bude kvitnúť na Vianoce pre Ježiša, kvetom, ktorý neprestane kvitnúť, keď sa skončia Vianoce. Želám si, aby vaše srdcia boli Ježišovými pastiermi. 

Posolstvo z 12. decembra 1985
Drahé deti! Na Vianoce vás pozývam, aby sme spoločne oslávili Ježiša. V ten deň vám ho odovzdám zvláštnym spôsobom a pozývam vás, aby sme v ten deň oslávili Ježiša a jeho narodenie. Drahé deti, v ten deň sa viac modlite a viac myslite na Ježiša! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 

zdroj: MysticPost

Tip na knihu: Pripravte mu miesto, Vianoce vysvetlené deťom, Pražské Jezuliatko