Pane, ty si s nami zdieľal náš ľudský život a poznáš všetky jeho slabosti.

Hoci som už starý, nedopusť, aby sa zo mňa stal jeden z tých mrzútov, ktorí bez prestania ohovárajú, frflú a šomrú, čím neustále prehlbujú svoj zármutok a stávajú sa neznesiteľnými nielen pre seba, ale aj pre druhých.

Zachovaj mi na perách úsmev a smiech, zachovaj mi zmysel pre humor, ktorý vie aj tomu ťažkému dať zmysel. Humor, ktorý mi umožňuje smiať sa z mojich chýb a premieňa ťažké útrapy života na znesiteľné problémy.

Pane, urob zo mňa usmievavého starca, ktorý, keďže už nedokáže dávať svojim bratom veľké veci, ich môže obdarovať aspoň troškou radosti. Ty si mi vložil do hrude tlčúce srdce, srdce podobné prebodnutému srdcu tvojho Syna, aby milovalo a bolo milované.

Nedopusť, aby som sa stal sebeckým starcom, schúleným okolo svojho malého „ja“ ako nad slabučkým, tlejúcim plameňom. Nedopusť, aby ma myšlienky na mňa samého ustavične zamestnávali a bol som nevšímavý voči iným.

Zachovaj mi otvorené srdce a ruky pripravené stisnúť dlane druhého človeka.

Pane, urob zo mňa veľkodušného starca, ktorý dá aj z tej trochy peňazí, čo má, tomu, kto je v núdzi, a odtrhne z kvetov, čo rastú v jeho záhrade, aby obdaroval tých, čo nevlastnia ani kúsok zeme.

Nech som ten, ktorý sa usmeje na hrajúce sa deti, pohladká psíka či mačičku, tvoje stvorenia, či nasype pár odrobiniek vrabcom v parku.

Pane, ty si večná prítomnosť, nedopusť, aby som sa stal človekom minulosti, ktorý ustavične rozpráva o starých dobrých časoch, keď bolo len teplo a slnečno, a opovrhuje dneškom, pretože prináša ustavičný dážď.

Daj, aby som v starobe s radosťou spomínal na svoju minulosť, ale zároveň vedel porozumieť dnešku a úprimne ho miloval, pretože prítomnosť patrí tebe, rovnako ako minulosť aj budúcnosť.

Pane, urob zo mňa starca, ktorý nezabúda na to, že aj on bol kedysi mladý, a ktorého oživuje mladosť iných. Pane, ty si určil sled ročných období i období ľudského života, daj, aby som bol človekom do každého počasia.

Nežiadam si od teba šťastie, pretože veľmi dobre viem, že ho nemôže priniesť žiadne z období. Prosím ťa len o to, aby posledné obdobie môjho života bolo pekné a ako také bolo svedectvom o tvojej nekonečnej kráse.

Amen.

Joseph Folliet

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.