kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Modlitby

Modlitba k svätému Rafaelovi – nebeskému lekárovi

Svätý archanjel Rafael, prekypujúci plnosťou moci, k tebe sa utiekame v našich chorobách a neduhoch. K tebe, archanjelovi uzdravenia, ktorý nám vyprosuješ dobrá od milosrdného Otca i Syna – obetovaného Baránka, i Ducha Svätého – ich vzájomnej lásky. Vieme, že skutočným nepriateľom nášho života je hriech. Hriechom vstúpili do našich dejín choroba a smrť, hriechom …