kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Knihy

Mocní v boji

Diabol chce, aby sme svoje obavy premietli do budúcnosti, v ktorej Boh nie je. To sa mu však nepodarí. V čase, keď sú ľudia zamilovaní do vlastného názoru a neustále si dovoľujú rozhodovať o tom, kto je in a kto nie, my v modlitbe ohýbame kolená k zemi. Náš boj totiž nie je proti telu a krvi, ale …

Články

Oháňanie sa nadpozemskými zbraňami

Hoci starozákonný Boží ľud dostal Mojžiša ako osloboditeľa a Jozueho ako dobyvateľa, predsa sa mu nepodarilo úplne vyčistiť zasľúbenú zem od zlých vplyvov a nepriateľov. To sa im vypomstilo, pretože napokon ich nepriatelia zaujali celé územie, ktoré im bolo dané (porov. Sdc 3, 1 – 4). Nie je to tak aj so mnou? Nie je …

Články

Plnosť v chudobe

Pri poslednej ekonomickej kríze sa náš príjem zredukoval z dvoch platov na jeden polovičný. Zároveň sme sa dozvedeli, že máme veľký dlh na zdravotnom poistení. Náš životný štandard sa znížil na minimum: jedli sme potraviny z cirkevnej výdajne, kúrili sme drevom a sprchovali sme sa raz za týždeň, aby sme znížili výdavky na elektrinu. Náš …