Cirkev po celé veky uznáva prínos usporiadaného života s určitými pravidlami pre všetkých svojich veriacich, nielen pre kňazov a rehoľné sestry. „Mnohí katolíci sa v priebehu storočí usilovali zo všetkých síl žiť čo najdokonalejšie pre Boha. Hľadali múdrosť duchovných vodcov svojej doby, ktorí ,usilujúc sa upevniť svoje povolanie‘ (2 Pt 1, 10) zapisovali si postoje a typy správania, o ktorých verili, že formujú človeka v cnosti, aby mohli povzniesť svoju vieru do božských výšin.“

V Katechizme sa ďalej dočítame, že „vďaka svojmu kráľovskému poslaniu môžu laici svojím sebazapieraním a svätosťou svojho života víťaziť v sebe a vo svete nad vládou hriechu“ (KKC č. 943).

Tu navrhujem spísať si Pravidlá života katolíckeho bojovníka. Odporúčam ti vytvoriť si vlastné pravidlá, šité na mieru tvojej životnej situácii. Premonštrátsky kňaz mi raz prezradil, že tí, ktorí sa hlásia do ich laického rádu, si vytvoria individuálne pravidlá života. Premonštráti neočakávajú, že matka, ktorá doma vychováva svojich šesť detí, bude dodržiavať rovnaký duchovný režim ako staršia pani, ktorej deti už dávno odišli z domu.

Ak chceme, aby sa z nás stali schopní duchovní bojovníci, ktorí vedia narábať so zbraňami, musíme sa deň čo deň nanovo a vedome rozhodnúť pre usporiadaný duchovný život. Pouvažuj o nasledovných návrhoch:

 1. Sviatostný život. Pravidelne prijímaj sviatosti. Ak máš možnosť každodennej svätej omše, využi ju čo najčastejšie.
 2. Sväté písmo. Denne čítaj Bibliu (hoci len krátko); rozjímaj nad evanjeliami; modli sa žalmy; zváž lectio divina.
 3. Liturgický život. Ak je to možné, modli sa liturgiu hodín. Ak nemáš čas modliť sa celé posvätné ofícium, použi jeho kratšie vydanie. Sláv liturgické obdobia.
 4. Adorácia. Navštevuj Najsvätejšiu sviatosť tak často, ako sa len dá. Adorácia je nesmierne účinná na uzdravenie a svätý život.
 5. Čnosť. Usiluj sa rásť v čnostiach, zachovávaj Desatoro Božích prikázaní a blahoslavenstvá. Snaž sa vo svojom živote uprednostňovať vieru a rodinu.
 6. Katolícke sväteniny. Dbaj, aby si mal vo svojej domácnosti sväteniny. Používaj svätenú vodu, požehnanú soľ, škapuliar, kríž svätého Benedikta a Zázračné medaily.
 7. Denná modlitba. Modli sa najmä za to, aby Pán uzdravil všetky oblasti, ktoré by mohli byť vstupnou bránou pre zlých duchov. Napríklad, ak je tvojím hlavným hriechom závislosť od pornografie, modli sa osobitne za čistotu a cudnosť.
 8. Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu, svätého Jozefa a svätého Michala Archanjela. Prechovávaj živú úctu k Svätej rodine.
 9. Obozretnosť. Vyhýbaj sa miestam a združeniam, ktoré by mohli otvárať dvere akémukoľvek démonickému otroctvu.
 10. Domáca kaplnka. Vytvor si v domácnosti priestor vyhradený na modlitbu. Ozdob ho posvätenými predmetmi a považuj ho za svätú pôdu určenú len na modlitbu.
 11. Otcovské požehnanie. Otcovia, žehnajte svoje rodiny. Modlite sa za každého člena rodiny, aby dostal požehnanie nebeského Otca.
 12. Zasvätenie domu Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Exorcisti tvrdia, že toto zasvätenie je veľmi účinnou ochranou domu a rodiny.
 13. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Niektorí exorcisti odporúčajú modliť sa ruženec pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, známy aj ako Sedembolestný ruženec.
 14. Sväté prostredie. Vo výške očí umiestni vo svojej domácnosti predmety, ako sú ikony, kríže a obrazy svätých, aby sa tvoje srdce často dvíhalo k Bohu.
 15. Posvätná hudba. Niektorí exorcisti hovoria, že posvätná hudba, akou je napríklad gregoriánsky chorál, napomáha k posväteniu domácej atmosféry.
 16. Modlitby k Pomocnici kresťanov. Patria sem modlitby, ktoré sa majú odriekať každý deň, a aj také, ktoré sa modlia len v určité dni v týždni.
 17. Pôst. Začleň do svojho duchovného života určitú formu pôstu, aby si si vypestoval ducha chudoby a obety.

Toto sú časom overené metódy, ktoré poskytujú účinnú ochranu tebe aj tvojej rodine. Diabol ťa bude pokúšať, aby si zapochyboval o duchovnej účinnosti katolíckych praktík v domácnosti. Vedz však, že tie isté modlitby a sväteniny sa používajú spolu s obradom na vyháňanie démonov.

Tento úryvok pochádza z knihy Ako oslobodiť a uzdraviť rodiny, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.