Ak sa obhliadneme okolo seba, uvidíme širokú škálu negácie kríža a utrpenia. Ľudský život je taký krátky, treba ho čo najviac využiť – to je argument, ktorým sa dnes živí veľa ľudí, najmä mladých. Problém je v tom, že to, čo sa dnes považuje za zdroj šťastia, často vedie k duchovnej smrti. Ľudský život plynie bezstarostne, uprostred zábavy, v naháňaní sa za úspechom a bohatstvom. V tejto plytkosti života musí prísť skôr či neskôr sklamanie, lebo ľudská existencia je neoddeliteľne spojená s utrpením. Dôvodom môže byť nejaké zlyhanie, choroba alebo smrť blízkeho človeka. Niekto napísal, že takéto nepríjemné udalosti v živote sú ako zrážka s priečnym brvnom, ktorá človeka poznačí krížom. Vtedy sa zvyčajne objaví vzbura, ktorá nielen nepomôže, ale aj prehĺbi pocit bolesti.

Keď čelíme situácii, v ktorej sa cítime zle, keď sa nám do očí pozerá zúfalstvo, spomenieme si na Boha a až potom mnohí z nás zvolajú: „Ak existuješ, zachráň ma!“ Zaslepení utrpením si neuvedomujeme, čo sa v skutočnosti deje. Zdá sa nám, že náš život sa zastavil pred povestnou stenou a že je koniec. Niekedy až po rokoch vidíme, že tá stena nebola koncom, ale záchranou, že nás uchránila, aby sme nešli cestou vedúcou priamo do priepasti.

V krízových chvíľach často voláme k Bohu: „Kde si, prečo si ma opustil?“ Boh je stále pri tebe, ale rešpektuje tvoju slobodu; všetko v tvojom živote závisí od tvojich rozhodnutí. Ak sa chceš na všetky udalosti pozerať cez prizmu viery, uvidíš, že ak prijmeš kríž a utrpenie, stanú sa oveľa ľahšími. Zakaždým, keď prijmeš kríž a s ním spojené utrpenie, Boh ti pomôže niesť ho. Neskúšaj kríž vyškrtnúť zo svojho života; ak to urobíš, zlomí ťa.

Ľudia pripravili Pánu Ježišovi utrpenie a kríž a na tejto ceste sa dokonala spása sveta. Preto len na ceste života, ktorá je poznačená krížom, môžeme dosiahnuť spásu. Boh nikdy neposiela utrpenie, iba ho dopúšťa. Je to dôsledok ľudských hriechov, počnúc prvotným hriechom. Ak prijmeš kríž, časom na ceste tvojho duchovného rozvoja ťa Boh bude učiť pozerať sa jeho očami. Naučí ťa pochopiť tajomstvo utrpenia. Keď budeš postupovať na ceste zjednotenia s Bohom, budeš rásť v čistej láske, láske, ktorá viedla Ježiša na kríž, aby si mohol dostať milosť spásy. Táto láska naučila svätého Pátra Pia ďakovať za utrpenie. Vedel, že utrpenie je cena za záchranu duší. Boh nikdy nedá človeku viac utrpenia, ako dokáže uniesť. Zakaždým, keď sa ťa dotkne utrpenie, stojíš pred voľbou – odmietnuť ho alebo prijať. Ak ho odmietneš, môže sa stať tvojím peklom na zemi. Ak ho však prijmeš a obetuješ Bohu, môže sa stať očistcom tvojej duše už tu na zemi. Obetovanie za iných môže byť ich jedinou šancou na spásu. Iba s krížom môžeš kráčať s Ježišom po cestách diela spásy a zúčastňovať sa s ním na tomto diele. „A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14, 27).

Symbol svätého kríža, najdôležitejší symbol spásy ľudstva, je dnes opľuvaný a vyhýbame sa mu. Stal sa módnym prvkom, často karikatúrou. Z dôvodu, aby sa neurazili vyznávači iných náboženstiev, sa kríže počas ekumenických bohoslužieb zakrývajú a skladajú zo stien. Na dreve kríža visela Spása sveta! Na dreve kríža bol skrze Kristovo umučenie porazený satan! Niet divu, že robí všetko pre to, aby zničil a znesvätil kríž na svete.

„On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať“ (porov. Lk 2, 34).

Tento úryvok pochádza z knihy 40 dní duchovného boja, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.