Zatiaľ čo muži v zákopoch prvej svetovej vojny čelili chemickým plynom a industrializovaným zbraniam, ktoré spôsobili bezprecedentné ľudské krviprelievanie, anjel mieru sa zjavil s istou správou: “Nebojte sa. Som anjel pokoja. Modlite sa so mnou: Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Tak povedal anjel trom deťom vo vidieckom Portugalsku v prvom z niekoľkých nadprirodzených zjavení, ktoré sa udiali v priebehu rokov 1916 a 1917.

Keď sa Panna Mária zjavila Lucii, Jacinte a Františkovi 13. mája 1917, požiadala deti: “Každý deň sa modlite ruženec, aby ste priniesli svetu pokoj a vojna sa skončila.” Veľká vojna skončila v roku 1918, ale príbeh a tajomstvá Fatimy pokračovali až do pádu komunizmu v roku 1989. Panna Mária vstúpila do najkrvavejšieho storočia ľudských dejín s posolstvom pokoja a modlitby. V mnohých ohľadoch uzatvárajú udalosti vo Fatime históriu 20. storočia a v dlhej histórii Cirkvi sa budú spájať s hlbokým spojením s najdôležitejšími míľnikmi minulého storočia.

Dnes sa na námestí vo Fatime nachádza časť berlínskeho múru ako trvalá pamiatka na zjavenie a v ňom spomínajúci sa rok 1989. Bolševická októbrová revolúcia sa konala v rovnakom roku ako “slnečný zázrak” a Panna Mária osobitne žiadala, aby jej pápež zasvätil Rusko v spojení s biskupmi celého sveta.

V múzeu vo Fatime sa nachádza ruženec z kúskov berlínskeho múru, ktorý daroval portugalský emigrant 13. mája 1991. Je tu tiež prsteň, ktorý pápež Ján Pavol II. daroval Panne Márii z Fatimy z vďaky za ochranu počas pokusu o atentát z 13. mája 1981 (dátum sa zhodoval s výročím zjavenia vo Fatime). Prsteň mal osobitný význam pre pápeža, pretože kardinál Stephen Wszynski mu ho dal na začiatku pápežského úradovania v roku 1978. Pápež daroval aj guľku z pokusu o atentát, ktorá dokonale zapadla do korunky Panny Márie z Fatimy.

Aj druhú svetovú vojnu predpovedala Panna Mária z Fatimy. “Boh si želá, aby sa vo svete rozšírila oddanosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak budete robiť, čo vám poviem, mnohé duše budú spasené a nastane mier. Vojna skončí. Ale ak ľudia neprestanú urážať Boha, objavia sa horšie veci už počas pontifikátu Pia XI.” Takto to zaznamenala Lucia vo svojej tretej spomienke.

“Fatima je nepochybne najprorockejšie zjavenie moderných čias. Prvá a druhá časť tajomstva sa týkajú predovšetkým hroznej vízie pekla, úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Márie, druhej svetovej vojny a nakoniec predpovede obrovskej škody, ktorú Rusko urobí pre ľudstvo tým, že sa vzdá kresťanskej viery a pôjde cestou komunistického totalitarizmu.“ Tak napísal bývalý tajomník Kongregácie pre náuku viery Tarcisio Bertone.

Lucia dos Santos, hlavná vizionárka Fatimy, zomrela v roku 2005. Jej neter, Maria dos Anjos (98), stále žije cez ulicu od Luciinho malého domu vo Fatime. Hovorí: “Keď nás navštívila Lucia, vždy povedala: ‘Modli sa ruženec každý deň. To bola požiadavka Panny Márie.’”. Anjos tiež povedala pre CNA, ako moc sa Fatima zmenila počas svojho života. Život po celej Európe sa od roku 1917 úplne zmenil. Predovšetkým deti už nepracujú ako pastieri. Svätí Jacinta a František Martovci necestovali tak ďaleko počas svojich krátkych životov. Žili jednoduchý, strohý a verný život. Obaja zomreli na pandémiu španielskej chrípky, ktorá zabila 50 až 100 miliónov ľudí začiatkom 20. storočia.

Ľudia z Južnej Kórey, Indie, Austrálie a celého sveta sa stretávajú a hľadajú svätosť v snáď najpopulárnejšom symbole meniaceho sa sveta – tam, kde boli kedysi pastviny chudobných pastierov, je teraz medzinárodné pútnické miesto.

zdroj: CNA

Tip na knihu: Fatima – celá pravda, Pod ochranným plášťom Márie, Posledné Máriino volanie. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.