1. Len v dnešný deň sa budem snažiť prežiť deň bez toho, aby som chcel vyriešiť problémy svojho života naraz.

2. Len v dnešný deň budem čo najstarostlivejšie dbať na svoje vystupovanie, aby som sa choval dôstojne, nebudem nikoho kritizovať a už vôbec sa nebudem snažiť niekoho korigovať alebo naprávať… iba sám seba.

3. Len v dnešný deň budem šťastný v istote, že som stvorený pre šťastie… Nielen v budúcom, ale i na tomto svete.

4. Len v dnešný deň sa prispôsobím okolnostiam bez toho, aby sa okolnosti prispôsobili mojim želaniam.

5. Len v dnešný deň venujem desať minút zo svojho času dobrému čítaniu. Dobrá literatúra je pre duchovný život rovnako potrebná, ako je výživa potrebná pre život telesný.

6. Len v dnešný deň vykonám dobrý skutok a nikomu o tom nepoviem.

7. Len v dnešný deň vykonám niečo, čo sa mi vôbec nechce. A ak by som sa azda cítil urazený, dám si pozor, aby to nikto nespoznal.

8. Len v dnešný deň si pripravím presný program. Možno ho presne nedodržím, ale predsa si ho určím. A budem sa chrániť pred dvoma chybami: pred unáhlenosťou a nerozhodnosťou.

9. Len v dnešný deň budem pevne veriť, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa stará, ako keby okrem mňa nik iný nebol na svete. Budem tomu veriť i keby okolnosti svedčili o opaku.

10. Len v dnešný deň sa nebudem báť. A zvlášť sa nebudem báť veriť v dobrotu a radovať sa zo všetkého, čo je krásne.

Pokúsme sa vyrovnať so životnými ťažkosťami tak, že budeme hľadieť na nášho Pána, ktorý za nás toľko trpel! Nestarám sa o nič iné ako o to, aby som deň čo deň konal vôľu Pána. Verte mi, to je ten najkrajší život. Ján XXIII.

Tip na knihu: Ján XXIII., Mocní v boji, Plná Božia výzbroj. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.