Poľský arcibiskup Hoser, ktorý odsúdil “démonické aktivity” mafie v mariánskom pútnickom mieste, začína svoju misiu ako apoštolský vizitátor. Jeho poslaním, ktoré mu zveril pápež František, je “zabezpečiť stabilný a nepretržitý doprovod veriacich”. Informoval o tom arcibiskup Hoser počas omše v nedeľu 22. júla 2018.

Mnoho pútnikov a veriacich sa zúčastnilo otvorenia pastoračnej misie arcibiskupa Hosera, ktorý 4. júla 2018 prekvapil veriacich v Poľsku svojou homíliou. V nej povedal, že miesto údajných mariánskych zjavení je infiltrované “démonickými aktivitami” mafie (Vatikánsky inštitút, 10. júla 2018).

Odhaduje sa, že toto pútnické miesto navštevuje viac ako 2,5 milióna ľudí každý rok. “Prečo každý rok príde do Medžugoria toľko ľudí?” pýtal sa pápežský vyslanec. Tu je jeho odpoveď:

Cesta k šťastiu

Ľudia prichádzajú kvôli tomu, aby “objavili cestu, ktorá vedie k šťastiu v živote Otca a Matky, a aby konečne objavili mariánsku cestu ako najpravdivejšiu a najbezpečnejšiu,” povedal poľský arcibiskup v chráme svätého Jakuba, patróna pútnikov. Hoser potvrdil, že cesta, ktorou prichádzajú tisícky pútnikov denne do Medžugoria, je cestou “mariánskej úcty”. Na tomto mieste je veľmi živá už viac ako 37 rokov. Je to oddanosť, ktorá v sebe pojí “posvätnú úctu” a najvyššie “prejavy múdrosti”, ktoré sú implicitne vpísané v “Božom ľude”.

Medžugorie láka tých, ktorí sú ďaleko

“V Medžugorí,” povedal arcibiskup, “pútnici prichádzajú z veľkých vzdialeností z približne 80 krajín sveta”. Cestujú tisícky kilometrov a “musia mať pevnú a rozhodnú motiváciu”, čo tiež poukazuje na “existenčnú situáciu mnohých, ktorí sa vzdialili od Boha, od Krista, jeho Cirkvi a od svetla, ktoré dáva zmysel životu.” Takto zdôraznil, že jeho pastoračná misia nie je zameraná iba na “tých, ktorí sú ďaleko, ale aj k iným blížnym, pretože nimi sú farníci Medžugoria, a svedkovia mnohých udalostí. A tiež na tých všetkých, čo žijú vrúcnu a horlivú vieru.”

Nerozpúšťajte stádo v Medžugorí

Na druhej strane by bolo hriechom rozptýliť stádo. “Beda pastierom, ktorí strácajú a rozptýlia stádo na mojich pasienkoch!” povedal, keď citoval čítania z nedele. “Svätý Otec, univerzálny kňaz Cirkvi, berie tieto slová proroka (Jer 23,1) ako svoje vlastné. Posiela nás tam, kde ľudia existujú a žijú a kde sa veriaci zhromažďujú, aby hľadali svetlo spásy,” dodal.

S odkazom na evanjelium vysvetlil, že “Pán nám dáva nesporný príklad a misijný model.” Pápežský vyslanec vysvetlil, že Medžugorie “nám ponúka čas a priestor Božej milosti prostredníctvom príhovoru Panny Márie uctievanej pod názvom Kráľovná pokoja.” Tento názov je obzvlášť významný pre “občanov, ktorí utrpeli následky vojny na Balkáne. Podpora mieru znamená vybudovanie civilizácie založenej na láske, spoločenstve, bratstve, spravodlivosti, a teda na mieri a slobode,” povedal.

“Zlé sily” proti mariánskej úcte

Vo štvrtok 4. júla vo Varšave (Poľsko) komentujúc boj medzi dobrom a zlom v homílii uviedol biskup Hoser, že v tomto meste v Bosne a Hercegovine sa dejú “zlé sily”. Slová, ktoré hovoril, mali vplyv na katolícke médiá po celom svete. “Kde dochádza k masívnym obráteniam, kde sa spovedá obrovské množstvo ľudí a kde sú neustále spovedajúci kňazi, tam existujú aj démonické aktivity, ktoré robia všetko pre to, aby zničili toto miesto,” povedal emeritný arcibiskup. Podľa Hosera “mafie už prenikajú” na pútnické miesto, najmä neapolská mafia (Camorra). Odkazuje na prebiehajúce vyšetrovanie v Neapole týkajúce sa možných vzťahov medzi Camorrou a organizáciou pútí.

Poľský arcibiskup bol vymenovaný za osobitného vyslanca pápeža v Medžugorí. Od 31. mája sa kompetencie rozšírili o pokračovanie “pastoračnej” misie v Medžugorí. Je to poslanie, ktoré sa nemôže vyjadrovať k pravdivosti zjavení, ale zabezpečiť “stabilný a nepretržitý sprievod” pútnikov.

Tip na knihu: Boj proti diablovi v posolstvách MedžugoriaMedžugorský zázrak – Víťazstvo srdca5 novén k Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk