Na vašej púti do San Giovanni Rotondo môžete v obchode pri svätyni naraziť na dva malé zväzky spisov sv. Pátra Pia. Zahŕňajú listy jeho duchovnému vodcovi a od neho a taktiež pátrove listy svojim duchovným deťom. Pre túto úvahu vyberáme z týchto spisov praktické lekcie o modlitbovom boji (porov. KKC 2725).

Páter Pio nemusel byť oficiálnym exorcistom, no vyháňal démonov, ktorí útočili naňho alebo na iných útočili (potvrdila to aj Cirkev). Bol to kňaz, ktorého si vybral Boh, aby mal účasť na intimite božskej lásky. Na svojom tele niesol päť Pánových rán, a preto je jeho život vyhlásením moci kríža nad Satanom. Aj keď diabolské posadnutie zostáva pomerne zriedkavé, diablova práca je všedná, no náročná pre všetkých, ktorí sa snažia žiť sviatostným životom. Nepriatelia našej duše, satan a jeho kohorty, sú ohrození, keď sa priblížime k Bohu a prehlbujeme náš vzťah lásky. Láska je diablova zhuba a vlastnosť, ktorú Ježiš živo demonštruje na kríži.

V evanjeliách Marka a Matúša čítame, že pri päte kríža zvolal na Ježiša rímsky vojak, diabolský pešiak: „Zachráň sa a zostúp z kríža!“ (porov. Mk 15 29–30; Mt 27,40–42). Podľa osobných skúseností a podľa toho, čo pozorujeme v prípade útlaku a posadnutia, je to bežná démonická taktika: „Zlez z kríža! Zachráň sa!” Diabol neustále pokračuje vo svojej vzbure proti dokonalej Vykupiteľovej obete na kríži.

Náš postoj k zmyslu a hodnote ľudského utrpenia; o spoluvykupiteľskej obete; oddanosti ku krížu spásy, by mal byť v súlade s Kristovým učením. Páter Pio vo svojich listoch demonštruje svoju vieru v moc kríža. On sa mu ale nebráni.

Listy sv. Pátra Pia

1. Nespoliehaj sa na seba, ako sa to často, bohužiaľ, stáva. Uprostred skúšok, ktoré ťa môžu postihnúť, vlož svoju dôveru v naše najvyššie Dobro vo vedomí, že o nás sa postará viac než sa dokáže matka postarať o svoje dieťa.
Modlitba: Pane Ježišu, keď budem pokúšaný spoliehať sa na seba v duchovnom boji, pomôž mi znova pohliadnuť na Tvoje víťazstvo. Keď odmietam byť s tebou vyzdvihnutý na kríž, láskavo ma podopri svojimi silnými rukami. Nauč ma obetavej láske skrze úctu k Tvojmu krížu. Láskavo ma posilňuj vo všetkých skúškach, aby z tvojej milosti zvíťazila moja viera, nádej a láska.

2. Nedovoľ, aby v tvojej duši prebýval smútok, pretože smútok bráni Duchu Svätému slobodne konať. Ak niekedy budeš trvať na tom, že chceš byť smutní, potom nech je to svätý smútok z pohľadu na zlo, ktoré sa čoraz viac v súčasnej spoločnosti rozmnožuje. Koľko úbožiakov každý deň opustí Boha, naše najvyššie dobro!
Modlitba: Pane Ježišu, ty si dôvod mojej radosti. Ty ma nikdy nevydáš mojim nepriateľom. Keď na mňa doľahnú šípy útlaku zo smútku, temnoty, pochybností, odradenia alebo strachu, rozprúď vo mne Ducha Svätého, aby ma naplnilo svetlo lásky, modlitby, chvály, vďačnosti a spomienky na radosť, ku ktorej ma voláš.

3. Odmietnutie podrobovať vlastný úsudok úsudku iných, najmä tých, ktorí sú znalí v istej oblasti, je znakom toho, že sme len veľmi málo poslušní a prebýva v nás jasný znak skrytej pýchy. 
Modlitba: Pane Ježišu, pomôž mi, aby som si ctil tých ľudí, ktorých si obdaroval mocou. Chráň ma, Pane, pred skrytou pýchou; urob ma citlivým na jej jed. Vrcholom pýchy je, keď sa moje srdce odtiahne od teba, môj Stvoriteľ. Láskavo ma zachovaj, Pane, pred hlúposťou a neresťami.

4. Duša, ktorá je predurčená kraľovať s Ježišom Kristom vo večnej sláve, musí byť pretvorená údermi kladiva a dláta. Ale čo sú to za údery kladivom a sekáčom, ktorými božský Umelec pripravuje kameň, vyvolenú dušu? Týmito údermi sú tiene, strach, pokušenie, duchovné muky a nepokoj, s trochou sklesnutosti či dokonca fyzickej bolesti. 
Modlitba: Pane Ježišu, daj, aby som sa ťa v skúškach viery a lásky dôverne pridŕžal, pretože Ty si so mnou. Túžim sa úplne zveriť do Tvojej dobroty a ochrany. Žiadam iba o milosť, aby som Ťa nikdy nesklamal. Keď upadnem do pokušenia, prosím o milosť vstať a začať odznova.

5. Nikdy si nelíhaj do postele bez toho, že by si najskôr nepreskúmal svoje svedomie – teda ako si strávil deň, – a bez toho, aby si neobrátil svoje myšlienky k Bohu. Potom ponúkni a zasväť celú svoju osobu a každého kresťana. Okrem toho obetuj na slávu Jeho božského Majestátu odpočinok, na ktorý sa chystáš, a nikdy nezabudni na svojho anjela strážneho, ktorý ti je vždy nablízku a ktorý ťa nikdy neopustí, hoci ako zle by si sa k nemu správal. Ó, nevýslovná dokonalosť tohto nášho dobrého anjela! Koľkokrát som ho, bohužiaľ, nechal plakať, keď som odmietol vyhovieť jeho želaniam, ktoré boli tiež Božími želaniami! Nech je tento náš najvernejší priateľ uchránený pred našou ďalšou neverou. 
Modlitba: Pane Ježišu, je pre mňa nemožné preukázať ti dostatočne vďačnosť za dar môjho anjela strážneho, môjho verného celoživotného priateľa a ochrancu. Daj mi, prosím, duchovnú citlivosť, aby som počul pobádanie tvojich svätých anjelov. Na konci každého dňa mi pomôž zistiť, ako moje skutky poctili či znevážili Tvoj majestát.

6. Odžeň to, čo ti tvoj nepriateľ hlasno šepká, keď chce, aby si uveril, že si takmer na pokraji zatratenia. Napriek týmto zlým narážkam je Pán v tvojich trápeniach ako nikdy predtým. Boh k nám hovorí. Pozdvihni teda svoje srdce a neboj sa, pretože je celkom isté, že ten, kto sa bojí zatratenia, nebude zatratený a ten, kto bojuje očami upretými k Bohu, bude plakať víťazstvom a spievať oslavnú hymnu. Niet sa čoho báť, pretože nebeský Otec nám prisľúbil potrebnú pomoc, aby sme sa bránili pokušeniam.
Modlitba: Pane Ježišu, keď tma zostúpi do mojej duše a zlí duchovia ma neúnavne napádajú, daj, aby som sa na teba obrátil s vierou, nádejou a láskou. Túžim zvolať: „Víťazstvo!“ a vždy ťa chváliť. Ale, bohužiaľ, som slabý! Preto sa budem spoliehať na tvoje milosrdenstvo, ktoré nikdy neustáva.

7. Nech ti Mária, Ježišova Matka, a naša Matka, dá pochopiť všetko, čo je obsiahnuté vo veľkom tajomstve utrpenia, ktoré znáša kresťanský duch. Nech pre teba vydobyje všetku silu, ktorú potrebuješ, aby si vyšiel až na vrchol Kalvárie obťažený vlastným krížom. Na tejto ceste je, bohužiaľ, potrebných veľa síl, ale vezmi svoje srdce, pretože Spasiteľ ťa nikdy neopustí a ani neostaneš bez jeho pomoci. 
Modlitba: Pane Ježišu, dal si mi svoju Matku za moju matku. Túžim mať neustále na pamäti veľké Máriino tajomstvo utrpenia znášaného v kresťanskom duchu. Ó, Mária, v mojich radostiach a trápeniach mi pomôž znovať zaspievať tvoj chválospev vďačnosti – Magnifikat. Drž ma, prosím, za ruku pod krížom, aby som nikam neutiekol.

8. Bez ohľadu na to, aká veľká je skúška, ktorej ťa Pán musí podrobiť, a bez ohľadu na to, aká neúnosná je tvoja duchovná opustenosť v určitých okamihoch tvojho života, nikdy nestrácaj odvahu. Oslov s ešte väčšou detskou dôverou Ježiša, ktorý nikdy neodmietne darovať útechu. Obráť sa naňho vždy, keď sa diabol pokúša vrhnúť do tvojho života prekážky tým, že ti bude ukazovať tvoje hriechy, a pozdvihni svoj hlas k Nemu a vyjadri svoju duchovnú pokoru, úprimnú skrúšenosť a hlasnú modlitbu. Je pravda, že Božia moc víťazí nad všetkým, ale pokorná a trpiaca modlitba víťazí u samého Boha.
Modlitba: Pane Ježišu, s láskou si pripravil večnú korunu slávy pre tých, ktorí bojujú dobrý boj lásky k tebe. Modlím sa za odvahu podstúpiť akúkoľvek skúšku, ktorú uznáš za vhodnú, aby som sa tak mohol stať vojakom Tvojej armády. Pane, Ty si moja sila a spása. Verím, že ma neopustíš na ceste do podsvetia. Som Tvoj a Ty si môj. Buď oslávený vo mne, úbohom hriešnikovi.

zdroj: CatholicExchange

Tip na knihu: Páter Pio a očistec, 365 dní s Pátrom Piom, Modlitba, naša najhlbšia túžba. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.