Je ťažké pochopiť Najsvätejšiu Trojicu s hlavou a rozumom, ale zostáva ešte jeden orgán, ktorý to dokáže …

Je ťažké pochopiť pravdu o Najsvätejšej Trojici. Hoci sa o Nej vydali mnohé teologické pojednania, v ktorých sa veľkí myslitelia ako sv. Augustín zaviazali pokúsiť sa pomenovať určité veci, stále pre nás zostáva tajomstvom. Náš rozum nie je skutočne uschopnený prijať a pochopiť Trojicu.

To však neznamená, že ju nemôžeme spoznávať. Pre hlavu a rozum to bude ťažké, ale zostáva ešte jeden orgán: srdce. Deuteronómium hovorí: „Dnes teda vedz a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi; iného niet .“

Každý z nás nesie obraz svojich rodičov. Zdedíme gény, určité charakteristické znaky a čiastočne vonkajší vzhľad. Ak sa na seba pozeráme, vidíme aj našich rodičov. Genezis hovorí, že sme boli stvorení na obraz a podobu Boha. Takže v každom z nás je niečo, čo odráža tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Okrem toho, svätý Pavol vo svojom liste Rimanom pripomína: „Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.“

„Boh je láska“ – svätý apoštol Ján dáva najkratšiu, najjednoduchšiu a najpresnejšiu definíciu. Hoci nie sme schopní plne pochopiť vzťahy, spojenie jednotlivých osôb Trojice, sme schopní zachytiť jednu vec: všetko, čo sa medzi nimi deje, je výsledkom lásky a znovu lásky.

To je pravdepodobne dôvod, prečo Tri, pretože láska musí byť niekto iný. Boh, ktorý je láska, nemôže byť jedno-osobovým Bohom, pretože láska potrebuje niekoho, koho miluje a ktorý môže reagovať láskou. Tento vzťah nestačí, aj keď sa zdá byť dokonalý. Boh vytvára svet a človeka. Muža, ktorý nie je dokonalý. Pretože láska sa prejavuje pri prijímaní druhého takého, aký je a aj v odpustení.

Dnes sa postavte pred zrkadlo. Pozrite sa na seba, pozrite sa hlboko do očí a hlboko do svojho srdca. Tu vidíte túžbu po láske. Túžba milovať a byť milovaný. Možno sa pokúšate milovať aj napriek slabosti druhého, pokúšate sa mu urobiť priestor, v ktorom je prijatý taký, aký je. Možno ste odpustili niekomu, kto Vám ublížil. Pozrite sa na tieto miesta vo Vašom živote. 

Pozrite sa do svojho srdca. Toto je odrazom Najsvätejšej Trojice .

Raz sme cestovali s kamarátom autom. Venovali sme sa zbožným témam. Otázka bola: „Ako vyzerá Boh?“ A zrazu môj priateľ povedal: Boh vyzerá ako matka, ktorá miluje svoje dieťa. Ako syn pri posteli chorej matkyBoh má veľa tvárí, ktoré môžeme vidieť každý deň.

Druhá osoba je tvárou Boha. Máme radi obrázky ľudských tvárí a ľudských očí. Radi sa pozeráme do očí, pretože naozaj máme pocit, že v nich je skryté niečo viac. Dobro, krása, láska.

Dokonca aj v očiach ľudí, ktorí sa nepovažujú za veriacich a inak usporiadajú svoj život, môžete vidieť toto „niečo viac“. Áno, veríme, že skrytá tvár Boha je tam. Chcete poznať tajomstvo Najsvätejšej Trojice? Pozrite sa na Jej obraz napísaný vo Vás a inom človeku.

Komentár k evanjeliu: Łukasz Kachnowicz

Tip na knihu: Skroť svoje nepokojné srdce, Tajomstvá posledných časov, Štyri posledné veci. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.