Nebo je skutočné miesto

Vo vnímaní Ježišových slov niet pochýb, že nebo je skutočné fyzické miesto. Dvakrát v knihe Jn 14, 1-6 používa grécke slovo topos, ktoré je preložené ako “miesto”. Napríklad hovorí: “V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.” V starovekom jazyku, v ktorom bol Nový zákon napísaný, slovo topos odkazuje na skutočné  fyzické miesto. Navyše Ježiš používa fyzické odkazy ako “príbytky” a “dom”, aby opísal, kde žije jeho a náš Otec.

Nebo je miesto odlišné od Zeme

Nebo nepredstavuje taký istý život, ktorý žijeme tu na zemi. Malý kúsok neba tu na zemi, ktorý sme si vytvorili pre seba buď niekde na pláži alebo v horách, je len getom v porovnaní s miestom, ktoré Ježiš pripravuje pre tých, ktorí ho milujú a veria v neho. Ježiš povedal: “… Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!” (Jn 14, 2). Slovo ísť znamená, že Ježiš musí opustiť túto zem a prejsť na iné krajšie miesto, do ktorého vojdeme raz aj my.

Nebo je veľkým domom Otca

Ako vieme, že nebo je veľkým domom Otca? Ježiš povedal svojim učeníkom: “V dome môjho Otca je veľa príbytkov” (Jn 14). Starší preklad z Biblie hovorí “mansiones multae” – “veľa domov”, čo vedie niektorých, aby verili, že Ježiš stavia pre nich akýsi zámok na oblohe. Aké veľké je nebo? Prečítajte si verš z knihy Zjavenia 21 a získate obraz obrovského nového neba a novej zeme – nového Jeruzalema, ktorý Boh pripravuje pre nás.

Cesta do neba vedie cez Ježiša

Ježiš povedal svojim učeníkom: “Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.” (Jn 14, 6). Táto myšlienka putovala do súčasnosti už od raných čias cirkvi.

Tip na knihu: Večný život pod drobnohľadom, Štyri posledné veci, Kto zomrie, uvidí