kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 11 z 11 VÝSLEDKOV
Články

Podivuhodný príbeh Raymonda Diocresa

Raymond Diocres, profesor na univerzite v Sorbonne a muž všeobecnej reputácie učenca a všeobecnej počestnosti zomrel v Paríži. O tri dni neskôr jeho rakvu nádherne zdobenú symbolmi jeho povolania slávnostne priniesli do katedrály v zástupe s kolegami profesormi a veľkej skupiny študentov a kňazov. Stovky ľudí sa zúčastnili pohrebu, zapálili nespočetné množstvo sviečok. Tí, ktorí …

Články

Kňaz, ktorý videl mŕtvych

Volajme ho napríklad otec John. Bol charizmatickým anglo-katolíckym kňazom (pozn. verim.sk: anglo-katolicizmus, anglikánsky katolicizmus alebo katolícka anglikánska viera zahŕňa ľudí, presvedčenie a prax v rámci anglikánstva, ktoré zdôrazňuje katolícke dedičstvo a identitu rôznych anglikánskych cirkví). Priateľ môjho brata Daryla – volajme ho Henry – zomrel náhle počas havárie lietadla a bol nahnevaný, pretože hoci bol …

Články

Svedectvo z pekla: plač zatratenej duše

V júlovom zjavení dostali tri maličké deti z Fatimy víziu pekelného ohňa a jeho existencia bola potvrdená 13. októbra veľkým verejným zázrakom. Napriek tomu sa z kazateľníc hovorí málo o pekle. Z tohto dôvodu sa nám ponúka špeciálny zásah z neba, podobne ako vo Fatime, ktorým by sa mala nevyhnutne obnoviť táto vážna doktrína a …

Články

Moja cesta do pekla, neba a očistca (osobné svedectvo)

Otec Jose Maniyangat sa narodil 16. júla 1949 v meste Kerala v Indii rodičom Jozefovi a Therese Maniyangatovej. Je najstarší zo siedmich detí: Jose, Mary, Theresa, Lissama, Zachariah, Valsa a Tom. Vo svojich štrnástich rokoch vstúpil do malého seminára Panny Márie v Thiruvalle, aby začal štúdium kňazstva. O štyri roky neskôr nastúpil do pápežského majoritného …

Články

Bolesti pekla podľa sv. Antona Máriu Clareta

Pocit bolesti v pekle je v podstate veľmi strašný. Skús sa ocitnúť, duša moja, v temnej noci na vrchole vysokej hory. Pod tebou je hlboké údolie a zem sa otvára tak, že na vlastné oči vidíš dutiny pekla. Vyzerá ako väznica nachádzajúca sa v strede krajiny s veľkým množstvom poschodí, všetky naplnené ohňom, a všetky …

Články

Čo znamená „vzkriesenie tela“?

Pevne veríme a pevne dúfame, že ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije naveky, aj spravodliví budú po svojej smrti naveky žiť(655) so vzkrieseným Kristom a že on ich vzkriesi v posledný deň. Naše vzkriesenie bude, takisto ako jeho vzkriesenie, dielom Najsvätejšej Trojice.(648)„Keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom …

Články

Boh nenávidí smrť

Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu …

Články

Sme pripravení na poslednú chvíľu nášho života?

Zvážme, aká je hrozná hodina smrti a ako nás strašná spomienka na naše zlé skutky prepadne v tomto čase. Duchovia temnoty nám budú pripomínať všetky ujmy, ktoré nám spôsobovali a pripomenú nám všetky hriechy, ktoré sme páchali ich podnecovaním. Nepôjdu len k smrteľnej posteli bezbožných, ale prídu aj k vyvoleným snažiac sa objaviť niečo hriešneho, …

Články

Sedem utrpení pekla podľa zjavenia sv. Faustíny

Peklo je skutočné miesto. Ale čo je to presne? Zatiaľ čo nám Biblia dáva nejaké náznaky, mystička sv. Faustína dostala obzvlášť živé vízie, ktoré zaznamenala vo svojom denníku. Berme na vedomie, že takéto „súkromné zjavenia“ nie sú na rovnakej úrovni Božieho zjavenia, ktoré dal Boh v Ježišovi Kristovi. Katolíci nie sú povinní veriť súkromným zjaveniam, …

Články

Štyri kľúčové veci na ceste do neba

Omša Až vo večnosti si plne uvedomíme, že sa určite vyplatí denne sláviť svätú omšu. Modlime sa za kňazov, aby ju mohli sláviť vo svätej láske. Svätý Bonaventúra povedal: “Kto by zanedbával Pannu Máriu, zahynul by vo svojich hriechoch a bol by zatratený”. “Omša je najdokonalejším spôsobom modlitby!” povedal pápež Pavol VI. Ak každú omšu …

Články

Fakty, ktoré Ježiš povedal o nebi

Nebo je skutočné miesto Vo vnímaní Ježišových slov niet pochýb, že nebo je skutočné fyzické miesto. Dvakrát v knihe Jn 14, 1-6 používa grécke slovo topos, ktoré je preložené ako “miesto”. Napríklad hovorí: “V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem …