Otec Jose Maniyangat sa narodil 16. júla 1949 v meste Kerala v Indii rodičom Jozefovi a Therese Maniyangatovej. Je najstarší zo siedmich detí: Jose, Mary, Theresa, Lissama, Zachariah, Valsa a Tom. Vo svojich štrnástich rokoch vstúpil do malého seminára Panny Márie v Thiruvalle, aby začal štúdium kňazstva. O štyri roky neskôr nastúpil do pápežského majoritného seminára sv. Jozefa v Alwaye, Kerale, kde pokračoval vo svojej kňazskej formácii. Po ukončení siedmych rokov filozofie a teológie bol 1. januára 1975 vysvätený za kňaza a nastúpil do služby misionára v diecéze Thiruvally. V roku 1978, keď vyučoval na seminári sv. Tomáša v Bathery, sa stal aktívnym členom hnutia charizmatickej obnovy a začal v Keralách organizovať rôzne charizmatické konferencie.

V nedeľu 14. apríla 1985 na sviatok Božieho milosrdenstva chcel sláviť svätú omšu v misijnom kostole v severnej časti Keraly. Šiel na motocykli, keď doňho čelne narazil džíp šoférovaný opitým mužom, ktorý sa vracal z hinduistického festivalu. Po nehode ho okamžite odviezli do nemocnice vzdialenej asi 35 míľ od miesta činu.

Osobné svedectvo otca Maniyangata

Na ceste do nemocnice moja duša vyšla z tela a ja som vedel, že som zažil smrť. Hneď som sa stretol so svojím anjelom strážcom. Videl som svoje telo a ľudí, ktorí ma niesli do nemocnice. Počul som, ako plakali a modlili sa za mňa. Vtedy mi povedal môj anjel: “Zoberiem ťa do neba, Pán sa chce s tebou stretnúť a porozprávať sa.” Povedal tiež, že po ceste mi ukáže peklo a očistec.

Ako prvé ma anjel doprevadil do pekla. Bol to strašný pohľad!

Videl som Satana, diablov a neuhasiteľný požiar. Červy sa tam plazili, ľudia kričali a bojovali, iných mučili démoni. Anjel mi povedal, že všetky tieto utrpenia boli spôsobené neoľutovanými smrteľnými hriechmi. Potom som pochopil, že existuje sedem stupňov utrpenia alebo úrovní podľa počtu a druhov smrteľných hriechov spáchaných počas pozemského života. Duše vyzerali veľmi škaredo, kruto a strašne. Bola to hrozná skúsenosť. Videl som ľudí, ktorých som poznal, ale nemôžem odhaliť ich totožnosť. Hriechy, ktoré ich odsúdili na peklo, boli hlavne potraty, homosexualita, eutanázia, nenávisť, neodpustenie a svätokrádeže.

Anjel mi povedal, že keby sa kajali, vyhli by sa peklu a namiesto toho by prešli do očistca. Tiež som pochopil, že niektorí ľudia, ktorí sa kajajú z týchto hriechov, môžu svojím utrpením už na zemi prejsť vlastnou očistou. Týmto spôsobom sa môžu vyhnúť očistcu a ísť rovno do neba. Po návšteve pekla ma môj anjel strážca doprevadil do očistca. Aj tu je sedem stupňov utrpenia a neuhasiteľného ohňa. Ale je to v oveľa menšej intenzite ako peklo. Nebol tu žiaden boj ani hádka. Hlavným utrpením týchto duší je ich oddelenie od Boha. Niektorí z tých, ktorí sú v očistci, spáchali veľa smrteľných hriechov, ale pred svojou smrťou sa zmierili s Bohom.

Aj keď tieto duše trpia, ostávajú pokojné a vedia, že jedného dňa uvidia Boha tvárou v tvár. Mal som šancu komunikovať s dušami v očistci. Požiadali ma, aby som sa za nich modlil a povedal ľuďom, aby sa za nich modlili, aby mohli rýchlo ísť do neba. Keď sa modlíme za tieto duše, dostaneme ich vďaku prostredníctvom ich modlitieb a akonáhle vstúpia do neba, ich modlitby sa stanú ešte záslužnejšími.

Je pre mňa ťažké opísať, aký krásny je môj anjel strážca. Bol žiarivý a jasný. Je mojím stálym spoločníkom a pomáha mi vo všetkých mojich službách, najmä v mojej službe uzdravovania. Zažívam jeho prítomnosť všade, kam idem, a som vďačný za jeho ochranu v každodennom živote.

Ďalej ma môj anjel sprevádzal do neba.

Prechádzali sme cez veľký biely oslnivý tunel. Nikdy som nezažil toľko pokoja a radosti v celom svojom živote. Hneď sa otvorilo nebo a počul som tú najkrajšiu hudbu, ktorú som nikdy predtým nepočul. Anjeli spievali a chválili Boha. Videl som všetkých svätých, najmä Najsvätejšiu Matku a sv. Jozefa, a mnohých oddaných svätých biskupov a kňazov, ktorí svietili ako hviezdy. A keď som sa ukázal pred Pánom, Ježiš mi povedal: “Chcem, aby si sa vrátil do sveta. Vo svojom druhom živote budeš nástrojom pokoja a uzdravenia môjho ľudu. Budeš chodiť po cudzích krajinách a budeš hovoriť v cudzích jazykoch. Všetko ti bude možné s mojou milosťou.” Po týchto slovách mi požehnaná matka povedala: “Urob, čo ti povedal, ja ti v tvojej službe pomôžem.

Slovami nedokážem opísať krásu neba. Nájdeme tam toľko pokoja a šťastia, ktoré miliónkrát  presahujú našu predstavivosť. Náš Pán je oveľa krajší, než by to akýkoľvek obraz mohol vyjadriť. Jeho tvár žiarila a bola krajšia než tisíc stúpajúcich sĺnk. Obrázky, na ktorých ho vidíme, sú len tieňom Jeho veľkoleposti. Požehnaná Matka stála vedľa Ježiša. Bola taká krásna a žiarivá. Nič sa nedá porovnať s jej skutočnou krásou. Nebo je náš skutočný domov, my sme všetci stvorení, aby sme dosiahli nebo a zažili Božiu prítomnosť na veky. Potom som sa spolu s mojím anjelom vrátil do sveta.

Zatiaľ čo moje telo bolo v nemocnici, doktor dokončil všetky vyšetrenia a vyhlásil ma za mŕtveho. Príčinou smrti bolo vykrvácanie. Moju rodinu upovedomili o tejto skutočnosti a keďže nemocnila bola ďaleko od ich domova, lekár sa rozhodol presunúť moje mŕtve telo do márnice. Nemocnica nemala žiadne klimatizačné zariadenia a mali obavy, že sa telo bude rýchlo rozkladať.

Keď ma premiestňovali do márnice, duša sa mi vrátila späť do tela. Cítil som neznesiteľnú bolesť kvôli toľkým ranám a zlomeným kostiam. Začal som hlasno kričať. Ľudia sa preľakli a v kriku začali utekať. Jeden z nich dobehol k lekárovi a polomŕtvy mu povedal: “To mŕtve telo kričí.“. Doktor prišiel preskúmať telo a zistil, že som nažive. Tak povedal: “Otec je nažive, je to zázrak, vezmite ho späť do nemocnice.” V nemocnici mi dali mi krvnú transfúziu a odviezli ma na operáciu zlomených kostí. Operovali mi dolnú čeľusť, rebrá, panvovú kosť, zápästie i pravú nohu. Po dvoch mesiacoch som bol prepustený z nemocnice, ale môj ortopéd mi povedal, že už nikdy nebudem chodiť. Potom som mu povedal: “Pán, ktorý mi vrátil môj život a poslal ma späť do sveta, ma uzdraví.

Doma sa všetci modlili za zázrak. Ani po mesiaci, keď mi odstránili obväzy a sádru, som sa nedokázal hýbať. No v jeden deň, keď som sa modlil, pocítil som mimoriadnu bolesť v oblasti panvy. Po krátkej chvíli bolesť úplne zmizla a v mojich ušiach som začul hlas, ktorý mi hovoril: “Si uzdravený, vstaň a choď.” Pocítil som pokoj a uzdravujúcu silu v celom svojom tele. Hneď som vstal a začal chodiť. Chválil som Boha a ďakoval mu za zázrak.

So správou o mojom uzdravení som navštívil svojho lekára. Ostal šokovaný. Povedal mi: “Váš Boh je skutočným Bohom, chcem v takého veriť.” Lekár bol hinduista. Napokon ma požiadal, aby som mu poskytol zopár hodín vyučovania katechizmu. Po krstnej príprave som ho pokrstil a on sa stal katolíkom.

Kto je otec Jose Maniyangat?

Otec Maniyangat nasledujúc posolstvá svojho anjela strážcu prišiel do Spojených štátov 10. novembra 1986 ako misijný kňaz. Najprv pracoval v diecéze Boise v Idahu od roku 1987 do roku 1989 a potom sa stal riaditeľom väzenskej farnosti v diecéze Orlando na Floride v rokoch 1989 až 1992. V roku 1992 prišiel do diecézy sv. Augustína, kde bol na dva roky pridelený do farnosti sv. Matúša v Jacksonville. V rokoch 1994 až 1999 bol menovaný za provinciálneho vikára kostola Nanebovzatia Panny Márie. V roku 1997 sa stal stálym členom diecézy. Od júna 1999 do júna 2011 pôsobil ako kňaz v kostole Márie, Matky milosrdenstva v Macclenny na Floride. Slúžil aj ako katolícky kaplán pre štátnu väznicu v štáte Florida v Starke, v ústave na nápravu v Raiforde a v štátnej nemocnici v severovýchodnej Floride v Macclenny. Dňa 1. júla 2011 bol pridelený za kňaza v kostole sv. Kataríny Sienskej v Orange Parku na Floride. Bol tiež diecéznym duchovným vodcom Máriinej légie.

V prvé soboty v mesiaci v kostole sv. Kataríny Sienskej v Orange Park na Floride vykonával eucharistickú a charizmatickú službu uzdravovania. Ľudia prichádzali z celej diecézy, z mnohých častí Floridy a dokonca zo štátov. Z aktívneho kňazstva ho na základe súhlasu biskupa preradili 15. apríla 2016 na plný úväzok do služby Pánovi, aby zdieľal to, čo mu Boh dal, s ľuďmi po celom svete. Má tak viac slobody v službe ľuďom. Pracuje v oblasti Jacksonville, Florida.

Je pozývaný, aby viedol službu uzdravovania vo veľkých mestách Spojených štátov vrátane: New York, Philadelphia, Washington DC, San Jose, Dallas, Chicago, a pod., ale i mnoho ďalších krajín: Írsko, Španielsko, Česko, India, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Kanada, Mexiko, …

Prostredníctvom tejto eucharistickej a uzdravujúcej služby videl mnoho ľudí, ktorí sa fyzicky, duchovne, mentálne a emocionálne uzdravili. Ľudia s rôznymi chorobami, ako sú: rakovina, AIDS, artritída, srdcové ochorenia, problémy s očami, emfyzém, astma, bolesti chrbta, poškodený sluch a mnoho ďalších sa úplne vyliečili. Okrem toho niekoľkokrát v roku uskutočňuje špeciálnu službu uzdravovania rodokmeňa, v ktorom sú blokované účinky hriechov predkov a človek získava úplné uzdravenie. Písmo hovorí, že účinky rodinných hriechov môžu pretrvávať tri až päť generácií (Ex 34, 7). Takže v mnohých prípadoch potrebujeme generačné uzdravenie. Lekári a lieky nepomáhajú liečiť určité choroby spôsobené naším rodokmeňom. Počas služby uzdravovania mnoho ľudí spočíva v duchu pred Najsvätejšou sviatosťou a niektorí zažívajú obnovu duše a uzdravenie tela.

Tip na knihu: Večný život pod drobnohľadom, Útecha verných duší v očistci, Štyri posledné veci. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.