Peklo je skutočné miesto. Ale čo je to presne? Zatiaľ čo nám Biblia dáva nejaké náznaky, mystička sv. Faustína dostala obzvlášť živé vízie, ktoré zaznamenala vo svojom denníku.

Berme na vedomie, že takéto „súkromné zjavenia“ nie sú na rovnakej úrovni Božieho zjavenia, ktoré dal Boh v Ježišovi Kristovi. Katolíci nie sú povinní veriť súkromným zjaveniam, no napriek tomu práve tieto zjavenia môžu niekomu pomôcť v jeho viere.

Dnes som bola v priepastiach pekla. Viedol ma anjel. Je to miesto veľkých múk. Jeho územie je veľké. (Denník, 741)

A podľa toho, čo videla, začína rozprávať o mukách, ktoré musí každý v pekle podstúpiť:

  1. prvé utrpenie, ktoré vytvára peklo, je strata Boha,
  2. druhé utrpenie- ustavičné výčitky svedomia,
  3. tretie utrpenie- tento osud sa už nikdy nezmení,
  4. štvrté utrpenieje oheň, ktorý bude prenikať dušou, ale ju nezničí. Je to strašná múka. Je to oheň čisto duchovný, zapálený Božím hnevom.
  5. piate utrpenie je ustavičná tma a strašný dusivý zápach. Hoci je tma, satani a zatratené duše sa navzájom vidia a vidia všetko zlo iných aj svoje.
  6. šieste utrpenie je ustavičná prítomnosť satana,
  7. siedme utrpenie je strašné zúfalstvo, nenávisť voči Bohu, zlorečenia, kliatby, rúhanie.

Tiež dodáva, že presná forma tohto utrpenia môže byť pre každého človeka odlišná: „Čím ktorá duša hrešila, tým je mučená strašným spôsobom, ktorý sa nedá opísať. Sú tam strašné jamy, priepasti múk, kde sa jedna múka odlišuje od druhej.”

Napokon dodáva jedno dôležité upresnenie: „Všimla som si však jednu vec: väčšina duší bola takých, ktoré neverili, že peklo existuje. … Píšem o tom na Boží rozkaz, aby sa žiadna duša nevyhovárala, že pekla niet alebo že tam nikto nebol a nevie, ako tam je.”

Verme, že peklo skutočne existuje a vráťme sa späť k Bohu! Nezabudnime sa modliť za duše neveriacich alebo tých, ktorí odmietajú, čo je Božie. Modlime sa za obrátenie hriešnikov!

Tip na knihu: Utrpenie a radosti očistca, Tajomstvá posledných časov, Kto zomrie, uvidí. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.