Chartres – Kardinál Sarah vyzval pútnikov, ktorí putovali do katedrály v Chartres k evanjelizácii západných krajín. Odvrátenie sa od Boha ich ponorilo do nihilizmu a zmätku.

Na pútnické miesto v Chartres sa zhromaždilo takmer 15 000 veriacich. Kardinál Sarah ich oslovil:
„Drahí pútnici z Francúzska, pozrite sa na túto katedrálu, Vaši predkovia ju postavili, aby ohlasovali svoju vieru. Vaši predkovia neboli dokonalí, neboli bez hriechov, ale túžili nechať svetlo viery osvetľovať ich temnotu. Aj dnes sa Vy, ľudia vo Francúzsku, zobuďte, vyberte si Svetlo, vzdajte sa tmy!“

Krajiny západného sveta nespoznajú pokoj a radosť, kým sa nevrátia k Bohu – povedal v Chartres kardinál Robert Sarah na zakončení tradičnej pešej púte do tejto francúzskej katedrály. Zúčastnili sa jej prevažne mladí ľudia, vekový priemer bol 21 rokov. Práve k nim sa obrátil prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Pripomenul, že Európu v minulosti obrátili svätci a mučeníci. A potrebuje ich tiež dnes, dodal s apelom na mladých: „To vy máte byť svätými a mučeníkmi, ktorí obnovia a budú znovu evanjelizovať Európu. Vaše domovy sú plné smädu po Kristovi. Západný svet sa totiž odvrátil od Boha a je pohrúžený do temnoty“, dodal vatikánsky kardinál.

„Svet bez Boha je svetom temnoty, klamstva a egoizmu. Bez Božieho svetla sa západná spoločnosť stala akousi poblúdenou loďou uprostred temnôt. Je odkázaná na temnoty strachu, smútku a izolácie. Dovoľuje, aby sa v nej šírili tie najšialenejšie ideológie. Západná spoločnosť bez Boha sa môže stať kolískou etického a morálneho terorizmu, ktorý je ešte mocnejší a ničivejší než terorizmus islamistov. Majme na pamäti, že Ježiš povedal, aby sme sa nebáli tých, ktorí môžu usmrtiť telo, ale nemôžu zabiť dušu. Máme sa báť skôr tých, ktorí môžu zvrhnúť do priepasti ako dušu, tak i telo. Drahí priatelia, odpustite mi tieto slová. Potrebujeme však jasné slovo a realizmus.“

Kardinál Sarah dodal, že hovorí tieto slová preto, že vo svojom kňazskom a pastierskom srdci pociťuje súcit pri toľkých blúdiacich, zmätených, smutných, nespokojných a osamotených dušiach.

„Kto mladých povedie na cestu svetla, kto im ukáže cestu pravdy, jedinú skutočnú cestu oslobodenia, teda cestu Kríža? Vydáme ich napospas omylom, nihilizmu, zmätku alebo agresívnemu islamizmu? (…) Musíme hlásať svetu, že naša nádej má meno, našou nádejou je Ježiš Kristus, jediný Spasiteľ sveta a ľudstva.“

Tip na knihu: František Saleský: Posol Božej múdrosti, 40 dôvodov, prečo som katolík. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.